Przejdź do serwisu tematycznego

Milrem Robotics sfinalizowała europejski program iMUGS

Estońska spółka Milrem Robotics (należąca do emirackiej grupy przemysłowej EDGE) sfinalizowała europejski program iMUGS na czele konsorcjum i przekazała informacje Komisji Europejskiej.

We wtorek, 6 czerwca br., estońska spółka Milrem Robotics (należąca do emirackiej grupy przemysłowej EDGE) poinformowała o sfinalizowaniu europejskiego programu iMUGS (integrated Modular Unmanned Ground System) na czele międzynarodowego konsorcjum i przekazała informacje o tym do Komisji Europejskiej. Program był realizowany od czerwca 2020, a porozumienie w tej sprawie zawarto 23 sierpnia 2019 (Europejska Agencja Obrony sfinansuje rozwój bojowych bezzałogowców lądowych).

Bezzałogowe samobieżne platformy THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) były jednymi z kluczowych systemów, wykorzystanych w programie iMUGS / Zdjęcie: Milrem Robotics

Konsorcjum, które pod koniec 2020 roku rozpoczęło prace nad iMUGS o wartości 32,6 mln EUR (w tym 30,6 mln EUR od Komisji Europejskiej i 2 mln EUR od państw uczestniczących), zrealizowało wszystkie działania i zadania kontraktowe, osiągając cele operacyjne i techniczne w maju 2023 roku. Była to jedna z inicjatyw Stałej Współpracy Strukturalnej PESCO (PErmanent Structured COoperation), realizowanej pod nadzorem Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund, EDF).

Projekt ten jest doskonałym przykładem współpracy i rezultatów na wysokim poziomie, których możemy się spodziewać również po kolejnych projektach Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP – przyp. red.). W imieniu uczestniczących państw członkowskich chciałbym podziękować koordynatorowi, firmie Milrem Robotics, oraz wszystkim partnerom branżowym zaangażowanym w realizację tego projektu — powiedział Martin Jõesaar, kierownik projektu iMUGS w Centrum Inwestycji Obronnych Estonii (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus lub RKIK, znane też pod angielskim akronimem EDCI).

Ukończenie iMUGS to ogromny kamień milowy dla wszystkich zaangażowanych stron. Jest to również świadectwo, że współpraca w ramach 7 państw członkowskich Europy oraz pomiędzy 13 różnymi firmami i organizacjami, która nie jest zadaniem prostym, jest możliwa w dążeniu do szczytnego celu – wzmocnienia zdolności obronnych Unii Europejskiej – powiedział Kuldar Väärsi, dyrektor wykonawczy Milrem Robotics.

Dzięki programowi iMUGS opracowano ogólnoeuropejską architekturę platform naziemnych i powietrznych, systemów dowodzenia, kontroli i łączności, czujników, ładunków i algorytmów. Projekt dotyczył wyzwań związanych z interoperacyjnością, percepcją i podejmowaniem decyzji.

Postępy wykazano w okresowych wydarzeniach organizowanych we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich, w tym w Estonii, Łotwie, Finlandii, Belgii, Francji, Niemczech i Hiszpanii. Podczas programu iMUGS konsorcjum wykazało, że systemy bezzałogowe odgrywają kluczową rolę w środowiskach i scenariuszach wojskowych, torując drogę do szerszego przyjęcia i wykorzystania tych systemów w najbliższej przyszłości — dodał Väärsi.

W wyniku realizacji projektu i opracowanej technologii Unia Europejska uzyska ścieżkę poprawy zdolności reagowania na pojawiające się zagrożenia i wyzwania militarne. iMUGS i jego przewidywane projekty uzupełniające i partnerskie zwiększą wydajność i skuteczność operacji wojskowych UE poprzez lepszą koordynację wielu zasobów i elastyczną współpracę między jednostkami załogowymi a systemami bezzałogowymi korzystającymi z komunikacji cyfrowej.

Opracowane systemy poprawią świadomość sytuacyjną, prowadząc do szybszego i dokładniejszego podejmowania decyzji w celu zwiększenia wskaźników powodzenia misji i zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa operacji wojskowych.

Program poprawił także konkurencyjność i reputację UE jako eksperta i innowatora w dziedzinie systemów bezzałogowych — powiedział Väärsi.

iMUGS to 13-stronna współpraca skupiona na opracowaniu modułowej i skalowalnej architektury dla hybrydowych systemów załogowo-bezzałogowych. Zaangażowane strony to Milrem Robotics (koordynator projektu), GT Cyber Technologies (Estonia), Safran Electronics & Defense (Francja), Nexter Systems (Francja), Krauss-Maffei Wegmann (Niemcy), Diehl Defense (Niemcy), Bittium Wireless (Finlandia), Insta DefSec (Finlandia), (Un)Manned (Belgia), dotOcean (Belgia), Latvijas Mobilais Telefons (Łotwa), GMV Aerospace and Defence (Hiszpania), Akademia Wojskowa Kaitseväe Akadeemia (Estonia) i Royal Military Academy of Belgium (Belgia).

Na podstawie informacji prasowej

Wideo:

Źródło: Milrem Robotics

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X