Przejdź do serwisu tematycznego

Kolejny rok zysków PGZ Stoczni Wojennej

PGZ Stocznia Wojenna zamknęła rok 2023 zyskiem netto na poziomie ponad 36,4 mln zł. To drugi z rzędu dodatni wynik finansowy od momentu przejęcia jej przez Polską Grupę Zbrojeniową od Syndyka majątku Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej.

W poniedziałek, 10 czerwca 2024, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, PGZ Stocznia Wojenna poinformowała, że zamknęła rok 2023 zyskiem netto na poziomie ponad 36,4 mln zł. To drugi z rzędu dodatni wynik finansowy tej spółki od momentu przejęcia jej przez PGZ od Syndyka majątku Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej. Konsekwentnie wdrażane od kilku lat zmiany organizacyjne oraz modernizacja Stoczni przynoszą wymierne efekty finansowe (PGZ Stocznia Wojenna z zyskiem za rok 2022).

Zdjęcia i grafiki: PGZ Stocznia Wojenna

PGZ SW zasadniczo poprawiła rezultaty w porównaniu z rokiem poprzednim. Stocznia wypracowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 31 mln zł (14,6 mln zł w roku 2022) poprzez skokowe zwiększenie efektywności produkcji. Jest to efekt wdrażanych zmian w zakresie technologii i organizacji pracy. Spółka przez ostatnie trzy lata zainwestowała znaczące środki w automatyzację i robotyzację produkcji. Wdrożono również wiele usprawnień organizacyjnych, wprowadzając nowoczesne metody zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Efektem podjętych działań jest osiągnięcie wysokiego, sięgającego 18% poziomu marży EBITDA (o 6 p.p. więcej niż w poprzednim roku).

Gdybym miał wymienić tylko jeden czynnik, który w największym stopniu przyczynił się do wypracowania zysku w 2023 roku, to byłaby to konsekwencja: konsekwencja w realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki, którą z determinacją wdrażamy już trzeci rok – powiedział Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ SW. Chociaż był to pierwszy rok fizycznej realizacji olbrzymich inwestycji w infrastrukturę oraz maszyny i urządzenia, to poprzedziły go dwa lat drobiazgowych przygotowań oraz zmian w organizacji pracy i podnoszeniu kompetencji pracowników i całej Stoczni. I to właśnie rezultaty tych działania przełożyły się na zysk, zarówno na sprzedaży, jak i netto – dodał prezes Lulewicz (Trwają prace na budowie najwyższej w Polsce hali w PGZ Stoczni Wojennej).

PGZ Stocznia Wojenna jest głównym wykonawcą programu Miecznik – budowy trzech wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Okręty te znacząco zwiększą zdolności Marynarki Wojennej RP i pozwolą na realizację szerokiego zakresu zadań na morzu, w tym m.in. w zakresie zabezpieczenia szlaków żeglugowych i infrastruktury krytycznej. Jednostki zwiększą potencjał bojowy Sił Zbrojnych RP, ale także będą stanowić istotny wkład Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, np. realizując zadania w ramach Stałych Zespołów Okrętowych NATO.

Realizacja projektu w Polsce wygeneruje około 2000 miejsc pracy w stoczniach, przedsiębiorstwach zbrojeniowych oraz innych sektorach przemysłu bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Pozyskane kompetencje pozwolą rozwinąć nowe możliwości i pomogą w pracach przy innych projektach na rzecz Marynarki Wojennej RP.

2020 2021 2022 2023
Przychody 166 673 206,16 121 265 242,95 177 152 429,45 215 392 691,31
Zysk ze sprzedaży  -14 389 309,04 -33 159 772,71 8 820 417,26 27 445 039,36
Zysk z działalności operacyjnej -26 363 255,81 -257 289,02 14 632 376,74 31 260 079,24
Zysk brutto -29 207 848,74 -1 298 763,39 2 536 821,81 39 612 466,58
Zysk netto -13 562 913,00 -20 396 591,39 21 149 096,15 36 372 061,18
EBIDTA -17 221 989,22 8 859 507,08 22 073 060,35 38 812 888,52
marża EBIDTA -10% 7% 12% 18%

 

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X