2 października Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) opublikował informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawę cystern-dystrybutorów paliwowych CD-5A na podwoziu samochodu ciężarowego średniej ładowności wysokiej mobilności  Jelcz 442.32 4×4 wraz z cysternami paliwowymi-naczepami CP-5. Procedura ma zostać przeprowadzona pomiędzy 17 listopada 2020 a 12 lutego 2021 (Umowa na CD-10, 2019-11-27).

Nowe cysterny-dystrybutory paliwowe CD-5 i cystern paliwowe-naczepy CP-5 mają służyć do przewozu paliw klasy 3 (diesel, benzyna) oraz ich dystrybucji i czasowego przechowywania / Zdjęcie: Celtech

Nowe cysterny-dystrybutory paliwowe CD-5 i cystern paliwowe-naczepy CP-5 mają służyć do przewozu paliw klasy 3 (diesel, benzyna) oraz ich dystrybucji i czasowego przechowywania / Zdjęcie: Celtech

 

Dialog techniczny ma na celu ocenę możliwości zakupu CD-5A i CP-5 według wstępnie określonych wymogów, a także ocenę systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw i szkoleń, kosztów zakupu, eksploatacji i wycofania oraz wstępne oszacowanie możliwości produkcyjnych i harmonogramu dostaw.

W przypadku tych ostatnich, IU MON oczekuje, że prognozowane dostawy w latach 2023-2028 wyniosą ok. 80-90 cystern-dystrybutorów paliwowych CD-5A na podwoziu Jelcz 442.32 oraz 30-40  cystern paliwowych-naczep CP-5. Co ciekawe, w przypadku CD-5A, dopuszcza się zabudowę zbiornika paliwowego w ramie kontenerowej.

Analiza
Warto zauważyć, że w przypadku dwuosiowych podwozi Jelcz 442.32 dotychczasowe dostawy dla Wojska Polskiego obejmowały pojazdy z uniwersalną skrzynią ładunkową lub do roli nośników wyposażenia specjalistycznego jako pojazdy saperskie (do przewozu sprzętu saperskiego wraz z przyczepą do transportu niewybuchów) czy łączności (Węzłowe Wozy Kablowe WWK-10/C, Polowe kancelarie kryptograficzna na samochodzie czy pojazdy dowodzenia i łączności – ruchome węzły łączności cyfrowej RWŁC-10/T) (Negocjacje na dostawy następnych WWK-10/C, 2020-09-09; Dostawa 34 kancelarii PKKs, 2019-07-11; 30 aparatowni RWŁC-10/T dla WP, 2019-05-11).

IU MON oczekuje, że prognozowane dostawy w latach 2023-2028 wyniosą ok. 80-90 cystern-dystrybutorów paliwowych CD-5A na podwoziu Jelcz 442.32 oraz 30-40  cystern paliwowych-naczep CP-5 / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

IU MON oczekuje, że prognozowane dostawy w latach 2023-2028 wyniosą ok. 80-90 cystern-dystrybutorów paliwowych CD-5A na podwoziu Jelcz 442.32 oraz 30-40 cystern paliwowych-naczep CP-5 / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

W ubiegłym roku IU MON zamówił partię tych pojazdów jako ciągniki IFCN 4×4 dla radiolinii IBCS (IFCN Relay – Integrated Fire Control Network Relay) w ramach realizacji I etapu programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu kr. Wisła (Jelcze dla Wisły, 2019-05-18).

Jak dotąd IU MON zamówił podwozia bazowe Jelcz 442.32 w ramach trzech odrębnych umów: z 29 listopada 2013 (na 910 pojazdów za 674 mln zł), 16 maja 2017 (500 pojazdów za 338,5 mln zł) i 18 grudnia 2018 (888 pojazdów za 784 mln zł). Jak dotąd dostarczono ponad 1200 z nich, a realizacja ostatniego zlecenia ma zakończyć się do 2022. Co ciekawe, ostatnia umowa została podzielona na zamówienie podstawowe obejmujące dostawę 473 pojazdów w wersji skrzyniowych i 415 pozostałych w ramach opcji, w tym 302 w wersji skrzyniowej i 115 podwozi do zabudowy specjalnej (Trzecia umowa na Jelcze dla WP, 2018-12-18)