Jednostka Wojskowa GROM (JWG) podpisała ze spółką Griffin Group Defence dwie umowy (1 466 775 zł i 1 597 524 zł) dotyczące dostaw kilku typów ręcznych granatów zaczepnych (ofensywnych) i obronnych. To pierwsza partia takiej amunicji dostarczona do polskich Wojsk Specjalnych przez niemiecki Rheinmetall Waffe Munition (RWM). Producentem granatów dla GROM będzie austriacka filia koncernu, przedsiębiorstwo ARGES (Armaturen-Gesellschaft mbH). Wyłącznym przedstawicielem RWM na rynku polskim jest właśnie Griffin Group Defence.

Granaty rodziny HGr 86 ze względu na niewielką masę i wymiary używane są do walk w terenie zurbanizowanym. Zaczepny OffHGr 86 zawiera 16 g materiału wybuchowego NSP 74, który detonuje po 3-5 sekundach. Granaty rodziny HGr 86 działają w temperaturach od -46 do 63 °C

Granaty rodziny HGr 86 ze względu na niewielką masę i wymiary używane są do walk w terenie zurbanizowanym. Zaczepny OffHGr 86 zawiera 16 g materiału wybuchowego NSP 74, który detonuje po 3-5 sekundach. Granaty rodziny HGr 86 działają w temperaturach od -46 do 63 °C

Pierwsza umowa została podzielona na dwa zadania, w obu przypadkach propozycję złożyła tylko spółka z Warszawy. Oferta Griffin Group Defence została wybrana jako najkorzystniejsza i uzyskała dwa razy po 100 punktów. Pierwsze zadanie – dostawa granatów ofensywnych Wojsk Specjalnych (180 g) zostało wycenione na 922 500 zł (wszystkie ceny brutto), drugie – dostawa granatów ofensywnych Wojsk Specjalnych (106 g) na 544 275 zł, łącznie 1,47 mln zł. W obu przypadkach termin wykonania zamówienia to 30 listopada 2017, zaś okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Biorąc pod uwagę podane masy granatów, można przypuszczać, że do JWG dostarczono modele OffHGr 85 i OffHGr 86.

Ręczny granat odłamkowy SplHGr 86 podczas wybuchu generuje 1,6 tys. odłamków o średnicy 2-2,3 mm. Średnica wynosi 44,5 mm, wysokość 77 mm, masa 180 g / Rysunki: RWM, Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Ręczny granat odłamkowy SplHGr 86 podczas wybuchu generuje 1,6 tys. odłamków o średnicy 2-2,3 mm. Średnica wynosi 44,5 mm, wysokość 77 mm, masa 180 g / Rysunki: RWM, Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Druga umowa, została podzielona na trzy zadania. Podobnie, jedyną ofertę na wszystkie złożyła spółka Griffin Group Defence i podobnie, za wszystkie otrzymała 100 punktów. Pierwsze zadanie, obejmujące dostawę granatów obronnych Wojsk Specjalnych (340 g) zostało wycenione na 743 904 zł (wszystkie ceny brutto), drugie – dostawa granatów obronnych Wojsk Specjalnych (1,6) na 426 810 zł, zaś trzecie – dostawa granatów obronnych Wojsk Specjalnych (3,5) na 426 810 zł. Na podstawie ujawnionych w specyfikacji danych można przypuszczać, że komandosi wzbogacą swój arsenał o niemieckie granaty obronne SplHGr 85, SplHGr 86 i Shock Max 86.