18 stycznia kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej (3. PBOT) im im. płk Łukasza Cieplińskiego poinformował, że żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) z 331. Mieleckiej Kompanii Lekkiej Piechoty 33. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy prowadzili dzienno-nocne szkolenie w Mielcu (Nowy dowódca 6. Mazowieckiej Brygady OT, 2021-01-04).

331. Mielecka Kompania Lekkiej Piechoty 33. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy prowadziła dzienno-nocne szkolenie w Mielcu.

331. Mielecka Kompania Lekkiej Piechoty 33. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy prowadziła dzienno-nocne szkolenie w Mielcu.

Szkolenie taktyczne z działań nieregularnych rozpoczęło się w godzinach wieczornych w sobotę (16 stycznia), a zakończyło o świcie w niedzielę (17 stycznia). Głównym zadaniem mieleckiej kompanii pod dowództwem por. Andrzeja Koszyka było udzielenie wsparcia wycofującym się żołnierzom Wojsk Operacyjnych na linii Tarnów – Dąbrowa Tarnowska. Po sprawnym manewrze wycofania, kolejnym zadaniem żołnierzy było umieszczenie improwizowanych ładunków wybuchowych (IED, Improvised Explosive Device) pod wiaduktem na Alei Niepodległości. 

Prowadzenie walki w terenie zurbanizowanym to jeden z trudniejszych tematów w czasie działań bojowych i WOT będzie prowadził je we współdziałaniu z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych RP. Żołnierze WOT mają zapewnić powszechną ochronę i obronę ludności, mienia państwowego, obiektów użyteczności publicznej i dóbr kultury w stałym rejonie odpowiedzialności 3. Podkarpackiej Brygady OT. Dlatego też, żołnierze brygady pomimo panującej pandemii starają się regularnie uczestniczyć w tego typu zajęciach, aby podnosić swoje kompetencje i utrzymywać odpowiednią sprawność podczas działań operacyjnych.

Głównym zadaniem 331. Mieleckiej Kompanii Lekkiej Piechoty było udzielenie wsparcia wycofującym się żołnierzom Wojsk Operacyjnych na linii Tarnów – Dąbrowa Tarnowska. / Zdjęcia: WOT

Głównym zadaniem 331. Mieleckiej Kompanii Lekkiej Piechoty było udzielenie wsparcia wycofującym się żołnierzom Wojsk Operacyjnych na linii Tarnów – Dąbrowa Tarnowska. / Zdjęcia: WOT

W miniony weekend pododdziały 3. Podkarpackiej Brygady OT prowadziły szkolenie podtrzymujące w ramach zajęć rotacyjnych. Z powodu pandemii COVID-19, każda kompania odbyła ćwiczenia w wyznaczonych rejonach odpowiedzialności, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego (Operacja Zumbach; czy WOT pomoże polskim kierowcom?, 2020-12-25). 

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady OT na co dzień niosą pomoc w szpitalach i placówkach medycznych. Organizują kordony sanitarne, mierzą temperaturę przy wejściu, jak również wspierają prace administracyjne. Żołnierze TSW przede wszystkim odciążają medyków w codziennych obowiązkach po to, aby mogli oni wykonywać czynności związane bezpośrednio z niesieniem pomocy medycznej. Od początku kwietnia ub. r., cztery zespoły medyczne (a niekiedy sześć) wykonuje wymazy mobilnie na terenie całego województwa podkarpackiego (Podsumowanie jesiennej operacji Trwała Odporność, 2020-12-31).