Oficer prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak poinformował, że 20 grudnia 2020 w Rembertowie odbyło się przekazanie obowiązków dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (6. MBOT) im. rotmistrza Witolda Pileckiego pomiędzy dotychczasowym dowódcą płk Przemysławem Owczarkiem, a nowym dowódcą płk Witoldem Bubakiem. Uroczystość odbyła się w obecności Dowódcy WOT gen. dyw. Wiesława Kukuły.
 Nowym dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej został płk Witold Bubak, który zastąpił na tym stanowisku płka. Przemysława Owczarka / Zdjęcie: WOT

Nowym dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej został płk Witold Bubak, który zastąpił na tym stanowisku płka. Przemysława Owczarka / Zdjęcie: WOT

W ceremonii przekazania dowodzenia udział wzięli: zastępca dowódcy 6. MBOT ppłk Łukasz Baranowski, szef sztabu 6. MBOT ppłk Adam Mirosław, dowódcy: 61. batalionu lekkiej piechoty (blp) ppłk Grzegorz Wilczewski; 62. blp cz.p.o. mjr Artur Wasilewski; 64. blp mjr Ireneusz Fudała oraz 65. blp ppłk Jan Deręgowski wraz z żołnierzami i pracownikami Ministerstwa Obrony Narodowej. Płk Przemysław Owczarek dowodził 5. MBOT przez 15 miesięcy. Wraz z ustąpieniem ze stanowiska, został przeniesiony do rezerwy.

Płk Witold Bubak urodził się 26 października 1972 w Mogilnie. W 1996 został absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema w Toruniu (obecnie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia). Po ukończeniu szkoły oficerskiej rozpoczął służbę w 22. Dywizjonie Artylerii Mieszanej na stanowisku dowódcy plutonu. Następnie służył w 22. Batalionie Piechoty Górskiej, zajmując kolejno stanowiska dowódcy kompanii, oficera sekcji i szefa sztabu batalionu. W 2010 rozpoczął służbę w dowództwie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie na stanowiskach szefa sekcji rozpoznawczej oraz szefa sekcji WF i sportu (Ostatnie przysięgi WOT w tym roku, 2020-12-19).

Od 2016 pełnił służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych jako starszy specjalista w Wydziale Szkolenia Ogólnowojskowego. Trzy miesiące później ppłk Bubak objął dowodzenie 24. Batalionem Lekkiej Piechoty OT w Chełmie. W 2017 objął stanowisko szefa sztabu 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej (3. PBOT) im im. płk Łukasza Cieplińskiego, a rok później został wyznaczony na zastępcę dowódcy. W połowie 2020 rozpoczął służbę w DWOT na stanowisku Szefa Centrum – Taktycznego Centrum Operacyjnego (Prezentacja wyborowego Grota 7,62N dla WOT, 2020-12-10).

31 grudnia 2020 decyzją Ministra Obrony Narodowej został dowódcą 6. MBOT, a jego zastępcą ppłk Łukasz Baranowski (wyznaczony na to stanowisko 21 grudnia 2020). Ppłk Baranowski od połowy 2018 dowodził 62. Batalionem Lekkiej Piechoty w Radomiu. Jak powiedział płk Bubak podczas uroczystości przejęcia obowiązków dowódcy, na tym stanowisku, planuje rozwijać kompetencje i talenty żołnierzy, a jego priorytetowym obszarem działania będzie szkolenie pododdziałów brygady, współpraca z lokalną społecznością oraz rekrutacja nowych ochotników w szeregi brygady.