Oficer prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak poinformował, że 5 i 6 grudnia odbędzie się ślubowanie 250 nowych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) w koszarach brygad OT w Słupsku, Zamościu, Białymstoku, Skwierzynie i Szczecinie (Cztery przysięgi żołnierzy WOT, 2020-09-05) .

W sobotę przysięgę złożyło w Słupsku 29 nowych żołnierzy WOT, natomiast w Białymstoku – 41. W niedzielę słowa roty wojskowej wypowie w Szczecinie 28 żołnierzy, w Zamościu 77, a w Skwierzynie 75 / Grafiki: WOT

W sobotę przysięgę złożyło w Słupsku 29 nowych żołnierzy WOT, natomiast w Białymstoku – 41. W niedzielę słowa roty wojskowej wypowie w Szczecinie 28 żołnierzy, w Zamościu 77, a w Skwierzynie 75 / Grafiki: WOT

5 grudnia o godz. 10.00 w koszarach 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio (7. PBOT) w Słupsku odbyła się przysięga nowych 29 żołnierzy, w tym 17 kobiet, którzy przed ponad dwoma tygodniami wcieleni zostali w szeregi gdańskiej brygady i ukończyli 16-dniowe szkolenie podstawowe. Swoją służbę pełnić będą w podległych 7. PBOT batalionach lekkiej piechoty w Słupsku oraz Malborku (Żołnierze WOT w międzynarodowych cyber-zawodach).

Z kolei o godz. 11.00 w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. Mścisław (1. PBOT) w Białymstoku odbyło się ślubowanie 41 żołnierzy, w tym 13 kobiet. Najmłodszy ochotnik do 1. PBOT, to 18-letni uczeń. Poza uczniami, w szeregi WOT zaciągnęli się studenci, osoby pracujące oraz jedna olimpijka (Kolejne powołania ochotników do służby w WOT).

W niedzielę, 6 grudnia o godz. 9.00, 28 nowych żołnierzy złoży przysięgę w koszarach 14. Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka, ps. Warta (14. ZBOT). W reżimie sanitarnym, w dwóch turach, złożą uroczystą przysięgę na sali tradycji w Szczecinie-Podjuchach, w obecności dowódcy 14. ZBOT, płk Tomasza Borowczyka. Wśród nowych żołnierzy jest 11 kobiet. 4. ZBOT, jedna z najmłodszych brygad Obrony Terytorialnej, liczy już ponad 500 żołnierzy.

Tego samego dnia o godz. 10.00 w Skwierzynie przysięgę wojskową składać będzie 75 kandydatów z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Taczaka (12. WBOT). Natomiast o godz. 11.00 w koszarach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora (2. LBOT) w Zamościu przysięgę złoży 77 ochotników z całego województwa lubelskiego. Nowi żołnierze to, w przeważającej części, osoby młode w wieku od 18 do 30 lat. Wśród nich jest aż 26 kobiet. Pochodzą z różnych środowisk, studiują, wykonują różne zawody, są wśród nich nauczyciele, mechanik, kucharz, elektryk, kierowca, księgowa, salowa, cieśla czy architekt krajobrazu.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują w trybie przeciwkryzysowym, jednak nabór w ich szeregi nadal trwa. Cały proces szkolenia trwa trzy lata. Później doskonalone są ich umiejętności w ramach dalszych zajęć rotacyjnych. W pierwszym roku nacisk kładziony jest na zajęcia indywidualne o charakterze ogólnowojskowym. Drugi rok to szkolenia w wybranej przez żołnierza specjalności. Podczas trzeciego roku żołnierze doskonalą swoją współpracę w ramach różnych pododdziałów. Do tego dochodzi udział w ćwiczeniach poligonowych oraz powołania do zadań realizowanych w ramach funkcjonowania brygady.