31 października oficer prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak poinformował, że w odpowiedzi na wezwania do stawiennictwa, do Brygad Obrony Terytorialnej (BOT) zgłosiło się 19 503 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW). Dołączyli oni do ponad 2200 żołnierzy zaangażowanych w działania przeciwepidemiczne w ramach operacji pk. Trwała Odporność. Mobilizacja stanów osobowych WOT została ogłoszona dobę wcześniej (WOT (ponownie) zmobilizowany do walki z COVID-19, 2020-10-30).

Do walki z pandemią COVID-19 Dowództwo WOT zmobilizowało ponad 19,5 tys. żołnierzy, którzy dołączyli do ponad 2,2 tys. już zaangażowanych. / Zdjęcie: WOT

Do walki z pandemią COVID-19 Dowództwo WOT zmobilizowało ponad 19,5 tys. żołnierzy, którzy dołączyli do ponad 2,2 tys. już zaangażowanych. / Zdjęcie: WOT

Była to pierwsza taka mobilizacja wdotychczasowej blisko czteroletniej historii Wojsk Obrony Terytorialnej, kiedy wszyscy żołnierze formacji otrzymali wezwania do natychmiastowego stawiennictwa w swoich jednostkach. Powodem wezwania była potrzeba uzupełnienia wybranych kompetencji przez cały stan osobowy oraz dokonanie synchronizacji działań we wszystkich liniach wysiłku operacji Trwała Odporność do końca 2020 (II fala COVID-19: Platforma Wsparcia WOT, 2020-10-27).

Przekroczenie progu 20 tys. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 dziennie było w planach resortu obrony narodowej, punktem, który formalnie uruchamia dodatkowe zaangażowanie Sił Zbrojnych do wsparcia działań przeciwepidemicznych. Już w czwartek po południu rozpoczęło się alarmowanie żołnierzy.

Po zakończeniu mobilizacji stan osobowy wszystkich brygad OT wynosi 84%. Należy podkreślić, iż stawiennictwo na planowane szkolenia żołnierzy (organizowane w dni wolne) w latach 2017-2019 kształtowało się na poziomie statystycznym od 88 do 95% żołnierzy.

Do godzin popołudniowych 1 listopada żołnierze WOT odbywają szkolenia w jednostkach wojskowych, które są ukierunkowane na nabycie kompetencji do działań przeciwkryzysowych. Są to szkolenia medyczne, przeciwepidemiczne, ale też z zakresu topografii wojskowej na potrzeby zwiększonego zaangażowania w monitoring kwarantanny. Przeglądowi i uzupełnieniu jest też poddawane całe wyposażenie medyczne, w tym to wydane dla żołnierzy TSW.

Oprócz samych szkoleń dowódcy wszystkich szczebli dzisiaj i jutro opracują plany służb i powołań swoich żołnierzy do końca roku. Celem jest ich uniknięcie konfliktów z osobistymi i zawodowymi zobowiązaniami żołnierzy w długookresowej perspektywie czasu.

Żołnierzom WOT w czasie obecnego powołania zostanie też wydane do całodobowej dyspozycji niemal 2000 plecaków medycznych. Otrzymają je ci żołnierze, którzy posiadają kompetencje co najmniej na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Żołnierze ci otrzymali polecenie dysponowania nimi w domu, pracy oraz w czasie innych czynności codziennych np. w szkole, sklepie oraz innych miejscach.

Docelowe zaangażowanie wojska we wsparcie walki w pandemią COVID-19 ma wkrótce osiągnąć wskazany przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka poziom 20 tys. żołnierzy. Oprócz żołnierzy WOT w działania szeroko angażowani są żołnierze zawodowi z jednostek z innych rodzajów sił zbrojnych  podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, Inspektoratowi Wsparcia SZ oraz Dowództwu Garnizonu Warszawa.