30 października oficer prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak poinformował, że w związku zwiększaniem się liczby zachorowań na COVID-19, formacja  ponownie przeszła do działań przeciwepidemicznych o dużej intensywności na terytorium całego kraju. Decyzja zapadła po przekroczeniu progu 20 tys. zachorowań – według informacji Ministerstwa Zdrowia z 29 października zanotowano 20 156 nowych i potwierdzonych przypadków zakażeń (II fala COVID-19: Platforma Wsparcia WOT, 2020-10-27).

Obecnie w 225 punktach żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pełnią służbę w punktach wymazowych, a także wykonują zadania wstępnej segregacji pacjentów, tzw. triażu w 262 placówkach

Obecnie w 225 punktach żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pełnią służbę w punktach wymazowych, a także wykonują zadania wstępnej segregacji pacjentów, tzw. triażu w 262 placówkach

 

W analizach WOT taki poziom zachorowań został określony jako punkt zwrotny w działaniach przeciwepidemicznych. Zgodnie z zapowiedziami ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, w najbliższym czasie ponad 20 tys. żołnierzy Wojska Polskiego zaangażuje się we wsparcie walki z COVID-19. Dużą część z nich będą stanowić żołnierze WOT.

Począwszy od dziś wszyscy służący w Wojskach Obrony Terytorialnej, za wyjątkiem tych już zaangażowanych w działania przeciwkryzysowe, otrzymają powiadomienia o konieczności stawienia się w swojej macierzystej jednostce. Obecne powołania ochotników z Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) mają na celu jeszcze większe, niż dotychczas zaangażowanie Sił Zbrojnych w działania przeciwkryzysowe.

Planowane jest też zwiększenie samodzielnych punktów test&GO, które jak wykazały dotychczasowe doświadczenia pozwalają na pobieranie wymazów od bardzo dużej liczby osób w krótkim czasie / Zdjęcia: Wojska Obrony Terytorialnej

Planowane jest też zwiększenie samodzielnych punktów test&GO, które jak wykazały dotychczasowe doświadczenia pozwalają na pobieranie wymazów od bardzo dużej liczby osób w krótkim czasie / Zdjęcia: Wojska Obrony Terytorialnej

Od dzisiaj żołnierze WOT otrzymają też większe wsparcie od Wojsk Operacyjnych. Oznacza to, że działania prowadzone pk. Trwała Odporność nabierają charakteru operacji połączonej. Żołnierze Wojsk Operacyjnych będą wspierać wszystkie dotychczasowe aktywności, czyli działania przeciwepidemiczne o dużej intensywności prowadzone w kilkumiesięcznej perspektywie czasowej.

Żołnierze TSW zostaną wprowadzeni do wszystkich szpitali, gdzie przejmą zadania wstępnej segregacji pacjentów, tzw. triażu – obecnie takie zadania wykonują w 262 placówkach. WOT skierują też żołnierzy do wszystkich funkcjonujących punktów wymazowych, gdzie zajmą się oni pobieraniem materiału biologicznego na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, obecnie takie wsparcie wojskowi realizują w 225 punktach.

Znacznie wzrośnie liczba samodzielnych punktów test&GO, które jak wykazały dotychczasowe doświadczenia pozwalają na pobieranie wymazów od bardzo dużej liczby osób w krótkim czasie. Równolegle WOT będą budować kilka Regionalnych Centrów Pobrań, które docelowo, w przyszłości będą mogły zamienić się w centra szczepień (COVID-19: Test&GO w Koszalinie, 2020-05-08).

Znaczna liczba żołnierzy zaangażuje się w budowę szpitali tymczasowych na szczeblu wojewódzkim. Oprócz bezpośredniego wsparcia logistycznego, za co będą odpowiadać specjaliści z odpowiednich jednostek Wojsk Operacyjnych, żołnierze WOT zapewnią i utrzymają zasilanie awaryjne z wykorzystaniem elektrowni polowych o dużej mocy.

Bardzo istotne będzie również wsparcie Policji przy monitoringu kwarantanny oraz ocenie potrzeb i pomocy osobom w niej przebywającym. Obecnie te działania wspiera codziennie  ok. 500 żołnierzy WOT. Ze względu na coraz większą liczbę osób przebywających w kwarantannie musi również zwiększyć się liczba patroli.  Rozpatrywane są scenariusze wsparcia realizacji tych zadań samodzielnie przez żołnierzy WOT, w miastach i aglomeracjach, gdzie liczba osób izolowanych będzie największa.

Równolegle w WOT na szeroką skalę będzie odbywało się szkolenie żołnierzy pod kątem czekających ich przyszłych zadań. Już trwają i będą realizowane kolejne kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz pobierania materiału biologicznego. Po ich ukończeniu wojskowi w jeszcze większym stopniu odciążą lekarzy i pielęgniarki, aby kadra medyczna mogła zająć się udzielaniem pomocy najbardziej potrzebującym. Obecnie WOT dysponują 2159 żołnierzami posiadających uprawnienia  Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy a ponad 500 żołnierzy jest przeszkolonych z pobierania wymazów.