Na polecenie Ministra Obrony Narodowej  25 grudnia  z lotniska Poznań-Krzesiny wyleciała 30-osobowa grupa zadaniowa polskich żołnierzy, którzy mają wspomóc Brytyjczyków w badaniach polskich kierowców ciężarówek czekających na granicy. 

Operacja wsparcia Polaków na Wyspach Brytyjskich nosi nazwę „ZUMBACH” – na pamiątkę Jana Zumbacha, pilota Dywizjonu 303 / Zdjęcie: DWOT

Operacja wsparcia Polaków na Wyspach Brytyjskich nosi nazwę „ZUMBACH” – na pamiątkę Jana Zumbacha, pilota Dywizjonu 303 / Zdjęcie: DWOT

Żołnierze wydzieleni zostali z Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wojsk operacyjnych. Celem misji jest wsparcie brytyjskich służb granicznych i medycznych badających Polaków pod kątem zakażenia chorobą Covid-19. Ma to pozwolić na szybsze opuszczenie terytorium Wielkiej Brytanii po uzyskaniu negatywnego wyniku testu. Planowany termin realizacji zadań to 27 grudnia z możliwością jego przedłużenia, w razie konieczności, o kolejne dwie doby. Realizacja powyższych działań została uzgodniona pomiędzy ministerstwami obrony narodowej obu państw (Żołnierze WOT zdezynfekują karetki pogotowia, 2020-11-03; Trwała Odporność: Wysoki poziom mobilizacji WOT, 2020-11-02).

Zadaniem polskich żołnierzy będzie, we współdziałaniu z polskimi służbami konsularnymi, udzielenie wsparcia brytyjskim służbom granicznym i medycznym w zakresie zabezpieczenia logistycznego w żywność i wodę oraz badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 kierowców oczekujących na odprawę graniczną w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii.

Wśród 30-osobowego polskiego personelu, 20 to żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej delegowani z 12 Wielkopolskiej Brygady OT. Pozostali, to żołnierze Wojsk Lądowych i Specjalnych. Żołnierze zabrali ze sobą testy antygenowe, żywność i środki ochrony osobistej. W skład grupy  wchodzą ratownicy medyczni, żołnierze przeszkoleni do pobierania wymazów oraz kierowcy.