13 marca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na dostawę kontenerowych zestawów odkażania ludzi (KZdOL) o kryptonimie Apis-2 dla  jednostek wojsk chemicznych Sił Zbrojnych RP. Przetarg był prowadzony od 5 kwietnia 2018 (Dostawa Apis-2 dla wojsk chemicznych, 2018-04-09).

KZdOL Apis-2 będą przeznaczone do odkażania personelu, wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy w warunkach polowych. Docelowo, wojsko ma otrzymać łącznie 40 zestawów tego typu / Zdjęcie: Ewa Nowicka-Szlufik, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych

KZdOL Apis-2 będą przeznaczone do odkażania personelu, wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy w warunkach polowych. Docelowo, wojsko ma otrzymać łącznie 40 zestawów tego typu / Zdjęcie: Ewa Nowicka-Szlufik, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych

Otwarcie ofert nastąpiło 31 stycznia 2020. Jedyną zakwalifikowaną ofertą złożyło konsorcjum spółek Janusz Kania Agregaty PEX-POOL PLUS z Dębicy wraz z Lubawa z Ostrowi Wielkopolskiej. Oferta uzyskała 100 pkt (kryteriami były cena – 90 pkt i gwarancja – 10 pkt). Podpisanie umowy jest spodziewane w najbliższych tygodniach.

Przedmiotem zamówienia jest 26 KZdOL Apis-2, z czego 6 w ramach zamówienia podstawowego i 20 w ramach opcji. Wartość zamówienia gwarantowanego, złożonego w ofercie, to 32 270 758,90 zł brutto. Terminy realizacji zamówienia, wraz ze szkoleniem, to 30 listopada 2021 i 30 listopada 2022.

Opis
Apis-2 ma być autonomiczny w zakresie zaopatrzenia w wodę i odkażalniki oraz musi pozwalać na pracę w warunkach polowych, bez względu na porę doby czy roku. Wyposażenie dodatkowe mają stanowić namioty, agregaty prądotwórcze i systemy łączności. Preferowanym nośnikiem kontenera jest podwozie kołowe Jelcz 662.D43.

Według założeń, kontenery (standardowe, 20-stopowe) powinny umożliwiać przeprowadzenie zabiegów sanitarnych i likwidacji skażeń (środkami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi) co najmniej 48 żołnierzy w ciągu godziny wraz z ich wyposażeniem osobistym. Zabiegi będą podzielone na selekcję i wstępne odkażanie, zbieranie i segregację skażonego wyposażenia, zbieranie materiałów i wyposażenia bezpowrotnego, a następnie właściwe odkażanie ludzi i wyposażenia (w tym wrażliwego) oraz kontrola skuteczności zabiegu i obsługa medyczna.

Dialog techniczny został uruchomiony przez IU MON 22 sierpnia 2016. Jednak pierwsze prace koncepcyjne ruszyły jeszcze pod koniec lat 1990. Wojsko Polskie nie posiada tego typu rozwiązań, a jednostki chemiczne używają przenośnych zestawów do dekontaminacji.