14 kwietnia ministerstwo obrony Litwy poinformowało, że Ambasada Stanów Zjednoczonych w Wilnie przekazała jednostkom obrony terytorialnej KASP (Krašto apsaugos savanorių pajėgos) nieujawnioną liczbę lekkich jednorazowych granatników przeciwpancernych M72 LAW (Light Anti-Tank Weapon) (Granatniki M72 EC dla Finlandii).

Stany Zjednoczone przekazały litewskiej obronie terytorialnej KASP nieujawnioną liczbę lekkich jednorazowych granatników przeciwpancernych M72 LAW / Zdjęcie: ministerstwo obrony Litwy

W symbolicznej uroczystości w batalionie sztabowym im. Giedymina Wielkiego Księstwa Litewskiego. (Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino Štabo Batalionas) w Wilnie wzięli udział minister obrony Arvydas Anušauskas, ambasador amerykański w tym kraju, Robert S. Gilchrist, dowódca litewskich sił zbrojnych (Lietuvos ginkluotosios pajėgos) gen. broni Valdemaras Rupšys, a także przedstawiciele resortu obrony i wojska. Sama uroczystość została zapowiedziana dwa dni wcześniej (Umowa na litewskie JLTV, Zgoda na UH-60M dla Litwy, Dodatkowe FGM-148 dla Litwy).

Amerykanie przekazali bojowe i szkolne granatniki przeciwpancerne M72 LAW o szacowanej wartości 10 mln USD (38,24 mln zł). Pakiet obejmuje także materiały szkoleniowe i usługi instruktorskie. Nie poinformowano o wersji przekazanej broni, ale prawdopodobnie pochodzi z nadwyżek amerykańskich sił zbrojnych. Wiadomo jednak, że granatniki szkolne M190 wykorzystują amunicję podkalibrową M73. Litewskie jednostki obrony terytorialnej KASP liczą ok. 800 żołnierzy zawodowych w czynnej służbie oraz ok. 5000 rezerwistów-ochotników.

Minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas powiedział:

Wysoko oceniamy wsparcie USA dla wzmocnienia zdolności obronnych Litwy. Dziękujemy również za przekazanie granatników przeciwpancernych, które znacząco przyczynią się do zwiększenia odstraszania, bezpieczeństwa w regionie Bałtyku, a także wzmocnienia jednostek ochotniczych sił zbrojnych. Doskonale zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji bezpieczeństwa naszego regionu, dlatego też inwestujemy w obronę, przeznaczając 2% PKB, powiększając i modernizując naszą armię. Ściśle współpracujemy z USA w zakupie nowoczesnego sprzętu (śmigłowce UH-60M Black Hawk, samochody opancerzone JLTV) i amunicji (przeciwpancerne pociski kierowane FGM-148 Javelin).

Ambasador USA na Litwie, Robert S. Gilchrist, dodał:

Obrona Terytorialna KASP jest integralną częścią litewskich sił zbrojnych, a poprzez liczne ćwiczenia wraz z amerykańskimi wojskami operacyjnymi i specjalnymi, potwierdziła, że jest solidną, kompetentną i poważną siłą. To dla Stanów Zjednoczonych zaszczyt wspierać tak wiarygodnego partnera i po raz kolejny pokazać swoją determinację w obronie suwerenności i bezpieczeństwa sojuszników NATO.