26 marca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na lekki, jednorazowy granatnik przeciwpancerny o kryptonimie Grot. Faza analityczno-koncepcyjna wraz z oceną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP), która trwała trzy lata, została zakończona w listopadzie 2018. Program notuje kilkuletnie opóźnienie.

W Wojsku Polskim obecnie są wykorzystywane przede wszystkim lekkie granatniki przeciwpancerne wielokrotnego użytku radzieckiego typu RPG-7, a także w niewielkich ilościach szwedzkich Saab Carl Gustaf M2 i AT-4 oraz czeskich Zeveta Ammunition RPG-75-M. W planach jest zakup także nowych granatników wielokrotnego użytku / Zdjęcie: 34. Brygada Kawalerii Pancernej

W Wojsku Polskim obecnie są wykorzystywane przede wszystkim lekkie granatniki przeciwpancerne wielokrotnego użytku radzieckiego typu RPG-7, a także w niewielkich ilościach szwedzkich Saab Carl Gustaf M2 i AT-4 oraz czeskich Zeveta Ammunition RPG-75-M. W planach jest zakup także nowych granatników wielokrotnego użytku / Zdjęcie: 34. Brygada Kawalerii Pancernej

Dialog techniczny zostanie przeprowadzony pomiędzy 2 a 3 kwietnia 2020, ale termin może zostać wydłużony. Będzie obejmował ocenę wstępnych wymagań taktyczno-technicznych, warunków i wstępnych terminów dostaw, zabezpieczenia logistycznego i szkoleń oraz kosztów zakupu, eksploatacji (który określono na co najmniej 20 lat) i wycofania.

Wśród parametrów, jakie zamawiający bierze pod uwagę brane są masa, długość, szerokość, wysokość, a także minimalna i maksymalna donośność. Broń, która ma być wyposażona w różne głowice bojowe (w tym przeciwpancerne i przeciwbetonowo-odłamkowe), ma skutecznie razić cele nieruchome typu bojowy wóz piechoty (w tym pod kątem mniejszym lub równym, niż 75 stopni) lub czołgi (w strefach zmniejszonej grubości pancerza lub starszych generacji niewyposażonych w dodatkowe osłony przeciwkumulacyjne i systemy aktywnej ochrony pojazdów), ściany żelbetonowe i lekkie umocnienia. Ma mieć również możliwość oddania strzału z pomieszczenia zamkniętego.

Jednym z potencjalnych kandydatów na przeciwpancernego Grota jest rodzina jednorazowych granatników RGW 90, produkowana przez niemiecką spółkę Dynamit Nobel Defence (DND), których dystrybutorem w Polsce jest spółka Griffin Group Defence z Warszawy / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Jednym z potencjalnych kandydatów na przeciwpancernego Grota jest rodzina jednorazowych granatników RGW 90, produkowana przez niemiecką spółkę Dynamit Nobel Defence (DND), których dystrybutorem w Polsce jest spółka Griffin Group Defence z Warszawy / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Skuteczność działania proponowanej broni zostanie przetestowana pod kątem przebijalności głowic bojowych jednorodnej stali pancernej RHA (Rolled Homogeneous Armour) oraz chronionej pancerzem reaktywnym ERA (Explosive Reactive Armour), takich jak ERAWA 1 i 2.

Oprócz granatników, zamawiający jest zainteresowany zakupem pakietu szkoleniowego, obejmującego testery serwisowe, urządzenia treningowe polowe lub stacjonarne, audiotelemetryczne, makiety gabarytowo-masowe czy pociski treningowe (RPG-75-M dla GROM, 2017-07-08).

IU MON zwrócił się także do potencjalnych oferentów o przedstawienie kosztów zakupu partii broni liczących po 10, 50 i 150 tys., a także 60 plansz poglądowych, 100, 200 i 500 urządzeń treningowych i takiej samej liczby makiet gabarytowo-masowych, szkoleń 20 instruktorów, a także – co jest istotne – kosztów zakupu licencji na produkcję licencyjną i serwis broni. Biorąc pod uwagę fakt, że broń może trafić do wojska na szczeblu drużyny piechoty, zakup obejmowałby tysiące egzemplarzy.

Broń trafi zarówno do Wojsk Lądowych, jak i Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), które są gestorem tego typu broni od 2019. Dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła informował, że jego formacji jest potrzebny zakup tej broni w bardzo dużych ilościach. W przypadku Wojsk Lądowych, nowa broń zastąpiłaby przestarzałe radzieckie RPG-7. Warto dodać, że w Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 ujęto również zakup nowych granatników przeciwpancernych wielokrotnego użytku (Plan Modernizacji Technicznej 2021-2035, 2019-10-10).