9 maja Jednostkowa Wojskowa Nil (JWN) podpisała z katowickim przedsiębiorstwem Works11 umowę na dostawy kolejnej partii czeskich 60-mm moździerzy komandoskich LRM vz. 99 ANTOS. Wartość kontraktu to 3 099 600 PLN (2 520 325,20 PLN bez 23% VAT). JWN jest tylko kupującym uzbrojenie, docelowo trafi ono do innych jednostek Wojsk Specjalnych lub Wojsk Aeromobilnych.

Czeski 60-mm moździerz komandoski LRM vz. 99 ANTOS podczas pierwszych strzelań w pododdziałach 6. Brygady Powietrznodesantowej. Broń została też kupiona dla pododdziałów Wojsk Specjalnych – JWG, JWK i JWA / Zdjęcie: 6. BPD

Czeski 60-mm moździerz komandoski LRM vz. 99 ANTOS podczas pierwszych strzelań w pododdziałach 6. Brygady Powietrznodesantowej. Broń została też kupiona dla pododdziałów Wojsk Specjalnych – JWG, JWK i JWA / Zdjęcie: 6. BPD

Umowa została podpisana z wolnej ręki, bez przeprowadzania przetargu. Uzasadniono to ochroną praw wyłącznych do moździerza i możliwością dostarczenia go tylko przez jednego dystrybutora, który jest przedstawicielem jedynego producenta, przedsiębiorstwa Excalibur Army z Czech.

Moździerze komandoskie LRM vz. 99 ANTOS zostały po raz pierwszy zakupione dla Jednostki Wojskowej GROM (JWG) pod koniec 2010. Dostarczono je z amunicją odłamkowo-burzącą i termobaryczną. Wojsko Polskie było trzecim – po siłach zbrojnych Czech i Jordanii (zamówiono 100 moździerzy w 2009) – użytkownikiem tej konstrukcji. Kolejne partie czeskich ANTOS-ów trafiły też do innych jednostek Wojsk Specjalnych – Jednostek Wojskowych AGAT (JWA) i Komandosów (JWK). Zostały także zakupione dla pododdziałów 6. Brygady Powietrznodesantowej (ich użytkowanie rozpoczęto w październiku 2016).

Moździerz komandoski LRM vz. 99 mierzący 905 mm składa się z 650-mm aluminiowej lufy o gładkim przewodzie, pokrytej kilkuczęściową osłoną z czarnego tworzywa sztucznego. Z tego ostatniego materiału wykonano także chwyt transportowy mieszczący spust i blokadę spustu. W chwyt wkomponowany został także cieczowy celownik z niebieskim płynem wskaźnikowym. Wyposażono go w dwie skale: po lewej do strzelania z ładunkiem zasadniczym, po prawej z pełnym ładunkiem dodatkowym.

W dolnej części moździerza ANTOS ulokowano dźwignię napinania iglicy i trójpołożeniowy przełącznik trybu ognia połączony z bezpiecznikiem oznaczony literami S-T-A. W pierwszym położeniu S (Safe) iglica jest ukryta, choć można napiąć iglicę i zwolnić ją za pomocą spustu. Drugie T (Trigger) pozwala na odpalenie wrzuconego do lufy pocisku moździerzowego po naciśnięciu spustu. Umożliwia to jednoosobową obsługę broni i precyzyjne celowanie. Trzecie położenie A (Autotrigger) wysuwa iglicę i umożliwia typowe dla moździerza grawitacyjne odpalenie wrzuconego do lufy granatu, gdy umieszczona na jego dnie spłonka zostanie nakłuta przez iglicę. Jest to wykorzystywane przy działaniu w zespole dwuosobowym i prowadzeniu szybkiego ognia, z wykorzystaniem amunicji oświetlającej lub dymnej.

Do moździerza opracowano gamę grantów kal. 60 mm: odłamkowo-burzący, termobaryczny, dymny, oświetlający w świetle widzialnym i podczerwieni, szkolny, ćwiczebny, obezwładniający z gazem łzawiącym i sygnałowy dymny. Zasięg strzału LRM vz. 99 wynosi od 80 do 1230 m.