Przejdź do serwisu tematycznego

Straż Graniczna podpisała umowy dotyczące budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej

Komenda Główna Straży Granicznej zawarła umowy z trzema wykonawcami na budowę zapory o długości ponad 186 km na granicy polsko-białoruskiej.

4 stycznia br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja prasowa z udziałem sekretarza stanu w MSWiA Macieja Wąsika i gen. bryg. SG Wiolety Gorzkowskiej, zastępcy komendanta głównego Straży Granicznej, dotycząca budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Poinformowano, że Komenda Główna Straży Granicznej (KG SG) zawarła umowy z trzema wykonawcami na budowę rzeczonej zapory o długości ponad 186 km (Kryzys migracyjny – nowy czynnik białoruskiej polityki).

Komenda Główna Straży Granicznej zawarła umowy z trzema wykonawcami na budowę zapory o długości ponad 186 km na granicy polsko-białoruskiej

Dzisiaj Straż Graniczna podpisała trzy duże umowy, które są krokiem milowym w procesie budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej – powiedział Maciej Wąsik.

Wiceminister Wąsik przypomniał, że Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga powołał 4 listopada ub. r. Marka Chodkiewicza na pełnomocnika ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku białoruskim. Był on wcześniej wiceministrem infrastruktury i nadzorował rządowe projekty budowy dróg krajowych, jak nadzorował duże inwestycje w PKN Orlen. Był ten dyrektorem generalnym Najwyższej Izby Kontroli (MSWiA o zaporze na granicy z Białorusią).

Został też powołany Zespół do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej – powiedział sekretarz stanu w MSWiA.

Wiceszef MSWiA mówił o przebiegu prac nad sfinalizowaniem i podpisaniem umów. Wszystkie ważne kwestie były przedstawiane na posiedzeniach Zespołu przez pełnomocnika i Straż Graniczną. Zespół je również opiniował i akceptował. Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że treść umów zostanie podana do wiadomości publicznej (Lornetki NPL-1T Agat w Straży Granicznej).

Umowy będą transparentne. W najbliższym czasie zostaną one umieszczone na stronach internetowych – zapowiedział wiceminister.

Gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, zastępca komendanta głównego SG podkreśliła, że budowa zapory to inwestycja strategiczna (Program modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025).

To największa w historii Straży Granicznej inwestycja budowlana. Bardzo się cieszę, że w tak krótkim okresie – w przeciągu dwóch miesięcy, udało nam się wypracować rozwiązania i zakontraktować budowę bariery – powiedziała gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska.

Zastępca komendanta głównego SG przedstawiła również szczegóły dotyczące budowy zabezpieczenia na granicy z Białorusią. Budowa bariery realizowana będzie na odcinku ponad 186 km i zostanie podzielona na cztery odcinki.

Ma to na celu maksymalne skrócenie czasu realizacji budowy i prowadzenie równolegle prac budowlanych – argumentowała gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska.

Zdjęcia i grafika: SG, MSWiA

W ramach budowy zapory zostały zawarte odrębne zamówienia na elementy stalowe i roboty budowlane. Wykonanie przęseł stalowych zostało powierzone konsorcjum trzech spółek – Polimex-Mostostal (lider) z Warszawy (lider) oraz Mostostal Siedlce z Siedlec i Węglokoks z Katowic.

Natomiast za roboty budowlane będą odpowiedzialni dwaj wykonawcy – Budimex z Warszawy, oraz konsorcjum spółek Unibep (lider) z Bielska Podlaskiego i Budrex z Białegostoku. Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej to skutek wejścia w życie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Ustawa, która zaczęła obowiązywać 4 listopada 2021 r., określa zasady realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Rozwiązanie stworzyło podstawy prawne umożliwiające szybkie i efektywne zrealizowanie tej inwestycji. Zapora powstanie na długości około 186 km wzdłuż granicy z Białorusią. Część granicy, gdzie powstanie zabezpieczenie, została podzielona na cztery odcinki.

Spółka Budimex będzie odpowiedzialna za budowę zapory na odcinkach o łącznej długości 105,55 km (odcinek 1 – 54,82 km oraz odcinek 2 – 50,73 km). Natomiast konsorcjum spółek Unibep i Budrex zbuduje zabezpieczenie na odcinkach o łącznej długości 80,70 km (odcinek 3 – 36,70 km oraz odcinek 4 – 43,97 km). Na każdym z odcinków prace będą prowadzone w systemie trzyzmianowym.

Co istotne, pomimo że ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej zwolniła KG SG z obowiązku stosowania prawa o zamówieniach publicznych, to zamawiający do negocjacji i złożenia ofert zaprosił łącznie 8 podmiotów, z których wybrano oferty najtańsze.

Zabezpieczenie granicy będzie mierzyło 5,5 m wysokości: 5 m to stalowe słupy, zwieńczone zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na drugą stronę. Podstawowymi elementami, które zostaną wykorzystane do budowy zapory, będą stalowe przęsła. Zostanie zużyte ponad 50 tys. ton stali. To m.in. prawie 41 tys. sztuk przęseł stalowych i tyle samo słupów stalowanych o przekroju dwuetowym. Zastosowanych zostanie 100 przęseł z bramkami serwisowymi oraz 22 bramki otwierane do migrowania zwierząt. Łącznie na wykonanie wszystkich prac zakontraktowano kwotę ponad 1 mld 233 milionów zł. Z tych środków zostaną sfinansowane: wykonanie stalowych przęseł (ponad 589 mln zł) oraz roboty budowlane (ponad 644 mln zł).

Kolejnym etapem będzie budowa tzw. zapory elektronicznej. Zastosowane zostaną nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą (czujniki ruchu wzdłuż całej granicy, systemy ochrony perymetrycznej, kamery dzienne i noktowizyjne). Obecnie KG SG pracuje nad opisem przedmiotu zamówienia i projektami umów w tej sprawie.

Źródło: MSWiA

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X