Przejdź do serwisu tematycznego

Od czwartku wraca strefa buforowa na granicy z Białorusią

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w czwartek, 13 czerwca br. wejdzie w życie rozporządzenie ministra w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią.

Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi wprowadzi czasowy, na okres 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej. Regulacja zostanie podpisana 12 czerwca br., a wejdzie w życie w czwartek, 13 czerwca br.

Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski, MILMAG

W efekcie przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, także z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządowcami, uwagi i postulaty do projektu, w szczególności dotyczące zmniejszenia obszaru strefy nadgranicznej objętej czasowym zakazem przebywania zostały uwzględnione, a strefa ta została ograniczona do niezbędnego minimum.

W aktualnym projekcie rozporządzenia strefa obejmie zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze.

Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem obejmie 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km.

Proponowany obszar strefy objętej zakazem nie będzie obejmował, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

Zaproponowane rozwiązania – poprzez ograniczenie obecności osób postronnych w rejonie działań służbowych – mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, a także funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i żołnierzom oraz ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych ułatwiających proceder nielegalnej migracji.

Wczoraj, 10 czerwca, minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak wziął udział wyjazdowym posiedzeniu rządu oraz wyjazdowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białymstoku (Wyjazdowe posiedzenie RBN w Białymstoku).

Konsultacje w sprawie strefy zakończyliśmy dzisiaj, odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, sądzę że w środę będzie podpisane rozporządzenie, a w czwartek wejdzie w życie. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i żołnierzom, ale jednocześnie nie paraliżować życia. Od środy mamy zwiększone siły prewencji policyjnej na granicy. Dwie i pół kompanii to są siły, które działają w sposób zwarty i potrafią radzić sobie z agresywnymi tłumami ludzi. Musimy dostosowywać taktykę działania na granicy do sytuacji. Z jednej strony są to praktyczne działania, a z drugiej strony zmiany w przepisach. Musimy robić wszystko, żeby wspierać funkcjonariuszy i żołnierzy, oprócz tego musimy dalej modernizować zaporę i urządzenia monitorujące granicę oraz zwiększyć liczebność sił – poinformował szef MSWiA.

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej zostanie podpisane w środę, a w czwartek wejdzie w życie – dodał wiceminister Czesław Mroczek.

Przez ostatnie dwa dni władze państwowe w Białymstoku skupiały się na sprawach bezpieczeństwa. Uchwała rządu w sprawie Tarczy Wschód, uchwała wspierająca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej w działaniach na rzecz ochrony granicy, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a dziś w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada premiera Donalda Tuska, szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka, wiceszefa MSWiA Tomasza Szymańskiego z udziałem wojewodów i szefów służb podległych MSWiA: Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz zastępcy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Chcę jutro podpisać rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej tak, żeby w czwartek weszło w życie. Wyszliśmy naprzeciw wielu postulatom, oczekiwaniom, które były wyrażone w konsultacjach. Strefa w większości jest ograniczona do 200 metrów. Priorytetem jest bezpieczeństwo funkcjonariuszy, żołnierzy i mieszkańców. W niektórych miejscach strefa jest nieco dłuższa. Nie obejmuje żadnych miejscowości, żadnych szlaków turystycznych. Chcemy z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy przy samej granicy bronią jej nienaruszalności, z drugiej walczyć z przemytnikami ludzi – powiedział na konferencji prasowej po naradzie Tomasz Siemoniak.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – ja i moi zastępcy – jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodami i z ich służbami. Od ubiegłej środy zwiększyliśmy siły na granicy. Mamy 2,5 kompanii prewencji, która weszła od razu do akcji. Wizytę złożyli także Komendant Główny Policji razem z prokuratorem krajowym – dodał.

Na podstawie informacji prasowej

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X