27 marca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o otwarciu ofert w prowadzonym od 21 czerwca 2019 postępowaniu przetargowym na dostawę dużej partii lornetek termowizyjnych dla Wojska Polskiego. Zamawiający w trakcie rozpoczętego 29 marca 2016 wymagał podania kosztów dostaw 1000, 2000 i 5000 lornetek w normie eksploatacji minimum 12 lat (Lornetki termowizyjne dla WP, 2019-06-22).

PCO zaoferowała prawdopodobnie produkowaną seryjnie lornetkę termowizyjną NPL-1T Agat. Jest zasilana czterema bateriami AA, ale istnieje możliwość zastosowania zasilania zewnętrznego w różnych zakresie napięć / Zdjęcie: PCO

PCO zaoferowała prawdopodobnie produkowaną seryjnie lornetkę termowizyjną NPL-1T Agat. Jest zasilana czterema bateriami AA, ale istnieje możliwość zastosowania zasilania zewnętrznego w różnych zakresie napięć / Zdjęcie: PCO

Jedynym oferentem jest warszawska spółka PCO, będąca wieloletnim dostawcą wyposażenia dla Wojska Polskiego. Wartość oferty to 8 954 916,60 zł brutto, co oznacza że przekracza zakładany budżet aż o prawie 1,675 mln zł. Oferent zobowiązał się do zrealizowania dostaw w dwóch transzach: pierwszej do 30 listopada 2020 i drugiej do 30 listopada 2021. Udzielił także 84-miesięcznej gwarancji.

Termin wstępnego składania wniosków o udział w postępowaniu minął 19 lipca 2019. Później IU MON przesłał zainteresowanym podmiotom szczegółową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Budżet zamówienia wynosił 7 280 000 zł brutto. 27 marca o godz. 11.00 nastąpiło otwarcie ostatecznych ofert.

Opis
Zgodnie z SIWZ, lornetka powinna być wyposażona w termowizyjną matrycę detektorów podczerwieni, modułu obiektywu do odbierania promieniowania podczerwonego, moduł dwuocznego okularu do obserwacji obrazu termicznego i danych z wojskowego odbiornika GPS przez interfejs komunikacyjny, korpus z klawiaturą, zespołami elektronicznymi i bateriami, opis protokołów wymiany danych (ICD, Interface Control Document) i pokrowiec ochronny.

Lornetka termowizyjna ma być przeznaczona do obserwacji terenu o dowolnej porze dnia i nocy, bez względu na warunki oświetlenia, a także przy niekorzystnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych. Poszukiwane urządzenie ma umożliwiać określenie pozycji własnej wykorzystując dane z wojskowego odbiornika GPS poprzez interfejs komunikacyjny. W dialogu zakładano też mozliwość przesyłania sygnału wideo i danych pomiarowych do urządzeń peryferyjnych.

Przyrząd powninien umożliwić wykrycie sylwetki człowieka (0,5 x 0,5 m) na dystansie co najmniej 1000 m, w warunkach klimatycznych zgodnych z normą obronną NO-06-A105:2005 dla grupy N.14-O-II-A oraz przy widzialności optycznej 5-10 km i przy opadach 0 mm/h, zgodnie ze STANAG 4347.