Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował Militarny Magazyn MILMAG, że 2 lutego do Zakładów Mechanicznych Tarnów (ZMT) przekazano oświadczenie o odstąpieniu od umowy na dostawy dwustu 40-mm granatników rewolwerowych RGP-40 z powodu niespełnienia przez wyrób wymagań Sił Zbrojnych. IU MON nie sprecyzował o jakie wymagania chodzi. Decyzja o odstąpieniu od umowy zapadła niemal dokładnie w dwa lata po jej podpisaniu 11 lutego 2016 (Granatnikowy paragraf 22, 2017-06-16).

Inspektorat Uzbrojenia odstąpił od umowy na dostawy dwustu 40-mm granatników rewolwerowych RGP-40. Nie wiadomo jeszcze, czy postępowanie na dostawy takich konstrukcji zostanie powtórzone, a jeżeli tak to kiedy / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Inspektorat Uzbrojenia odstąpił od umowy na dostawy dwustu 40-mm granatników rewolwerowych RGP-40. Nie wiadomo jeszcze, czy postępowanie na dostawy takich konstrukcji zostanie powtórzone, a jeżeli tak to kiedy / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Jak poinformował Inspektorat Uzbrojenia, z chwilą doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, po stronie ZMT powstał obowiązek zapłaty kary umownej przewidzianej w umowie, w wysokości 20% jej wartości. RGP-40 zamówiono w 2016 za 8 903 913,34 zł, a zatem wartość kary to 1 780 782,66 zł.

Warto przypomnieć, że oprócz 200 półautomatycznych granatników rewolwerowych, umowa obejmowała także dostawy 6 przekrojów, 72 granatów treningowych, plansz poglądowych i prezentacji multimedialnych. Zgodnie z zapisami umowy pierwsza partia stu RGP-40 miała trafić do Wojska Polskiego w październiku 2016, zaś druga zostać dostarczona do sierpnia 2017.

Inspektorat Uzbrojenia poinformował, że oświadczenie o unieważnieniu umowy zostało złożone na podstawie art. 491 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. Brzmi on: Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Analiza
Granatnik rewolwerowy RGP-40 to indywidualna broń strzelecka o masie własnej 6,5 kg i długości lufy 250 mm. Konstrukcja jest przenoszona i obsługiwana przez jednego żołnierza. RGP-40 zasilany jest z bębna mającego sześć komór nabojowych o długości 140 mm.

Szybkostrzelność praktyczna broni wynosi 12 strz./min., a żywotność 2000 strzałów. Przy prowadzeniu ognia granatami 40 mm x 46SR niskiej prędkości wylotowej zasięg wynosi 350-400 m, zastosowanie amunicji 40 mm x 51SR średniej prędkości wylotowej zwiększa go do 700-800 m. Szybkostrzelność praktyczna broni wynosi 12 strz./min.

Dzięki odpowiednio długim komorom nabojowym bębna, RGP-40 jest dostosowany do strzelania pełną gamą nabojów: od wielozadaniowych (przeciwpancerno-odłamkowych) po specjalne – dymne, oświetlające czy niezabijające.