29 września estońska spółka Milrem Robotics poinformowała, że Estonian Centre for Defence Investments (ECDI, Kaitseministeerium), instytucja odpowiedzialna za zakupy dla estońskich sił zbrojnych podpisała porozumienie o wspólnym zamówieniu z niderlandzką agencją DMO (Defence Materiel Organisation) łącznie siedmiu bezzałogowych samobieżnych platform transportowych THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System).

Milrem Robotics dostarczy cztery roboty królewskim niderlandzkim wojskom lądowym (Koninklijke Landmacht) w najbliższych miesiącach. Z kolei estońskie wojska lądowe (Maavägi) otrzymają trzy roboty jeszcze w tym miesiącu (dzięki czemu łączna liczba tych pojazdów wzrośnie do sześciu). Zgodnie z umową, estońska spółka jest integratorem systemów, który oprócz dostaw pojazdów wykonuje również integrację technologii podmiotów trzecich, w tym systemów uzbrojenia, na dostarczanych robotach.

Jak dotąd trzy pojazdy THeMIS z powodzeniem były wykorzystywane przez Maavägi podczas eksperymentalnej służby na misji w Mali przez 12 miesięcy podczas międzynarodowej operacji antyterrorystycznej Barkhane. Dodatkowo, różne jednostki estońskie zdobyły bezpośrednie doświadczenia nimi podczas kilku ćwiczeń. Natomiast dwa inne egzemplarze od marca 2019 były testowane także przez 13. Lekką Brygadę Koninklijke Landmacht w Szkocji, Niemczech, Niderlandach oraz podczas ćwiczeń w Austrii (Koniec misji THeMIS w Mali, 2020-05-07).

Ppłk Martijn Hadicke, dowódca pododdziału robotów i systemów autonomicznych (RAS, Robot and Autonomous Systems) w 13. Lekkiej Brygadzie powiedział, że dostarczenie czterech dodatkowych THeMIS wraz ze zdalnie sterowanymi modułami uzbrojenia (zsmu) obsługiwanymi przez żołnierzy da możliwość dalszego rozwijania koncepcji zwiększania siły bojowej i zmniejszania ryzyka dla żołnierzy (Klatka desantowa dla THeMIS, 2020-03-30).

THeMIS był prezentowany w dziewięciu państwach, z których siedem należy do NATO. Obecnie, spółka rozwija projekt cięższego bojowego pojazdu bezzałogowego Type X RCV (Robotic Combat Vehicle) z wieżą Cockerill Protected Weapons Station Gen. 2 (CPWS Gen. 2), a także pakietu Intelligent Functions Integration Kit, który umożliwi bezzałogowcom autonomiczne funkcje, takie jak nawigację po wyznaczonych punktach czy śledzenie i podążanie za innymi pojazdami. Milrem Robotics zajmuje się również integracją dodatkowych funkcjonalności, takich jak, czujniki, oprogramowanie i inteligentne funkcje oparte na czujnikach oraz systemy uzbrojenia (Type X RCV z wieżą Cockerill, 2020-06-19).

17 czerwca br. estońska spółka stanęła na czele inicjatywy iMUGS (integrated Modular Unmanned Ground System), mającej na celu opracowanie europejskiej platformy bezzałogowej, finansowanej w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego EDIDP (European Defence Industrial Development Programme) przez Komisję Europejską (Milrem Robotics na czele programu iMUGS, 2020-06-18).