15 października Komenda Portu Wojennego Gdynia wybrała ofertę prywatnej spółki Gdańska Stocznia Remontowa (część grupy kapitałowej Grupa Remontowa) na wykonanie naprawy bieżącej okrętu podwodnego ORP Bielik (296), typu Kobben (projektu IKL IK29).

ORP Bielik (296) ma 52 lata, jest jednym z najstarszych bojowo używanych okrętów podwodnych na świecie. Służbę rozpoczął w 1967 jako HNoMS Svenner (S309) w norweskiej marynarce wojennej i zakończył w 2001. Od 8 września 2003 roku pływa pod polską banderą

ORP Bielik (296) ma 52 lata, jest jednym z najstarszych bojowo używanych okrętów podwodnych na świecie. Służbę rozpoczął w 1967 jako HNoMS Svenner (S309) w norweskiej marynarce wojennej i zakończył w 2001. Od 8 września 2003 roku pływa pod polską banderą

W ramach umowy o wartości 2 389 000 mln zł brutto zostaną przeprowadzone prace naprawcze w działach kadłubowym, broni podwodnej i obserwacji technicznej (Naprawa torped dla Kobbenów, 2019-06-09).

Otwarcie ofert miało miejsce 2 września 2019 roku, udzielenie zamówienia nastąpiło siedem dni później. Kryteriami udzielenia zamówienia były cena (80%), okres gwarancji (10%), a także ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów wykonania prac nieobjętych zamówieniem podstawowym (10%).

Bliźniacze do ORP Bielik okręty wojenne OORP Kondor (297) i Sokół (294) wycofano ze służby 20 grudnia 2017 i 8 czerwca 2018. W linii pozostaje jeszcze ORP Sęp (295) typu Kobben i większy ORP Orzeł (271) projektu 877E/Kilo / Zdjęcia: Michał Szafran

Bliźniacze do ORP Bielik okręty wojenne OORP Kondor (297) i Sokół (294) wycofano ze służby 20 grudnia 2017 i 8 czerwca 2018. W linii pozostaje jeszcze ORP Sęp (295) typu Kobben i większy ORP Orzeł (271) projektu 877E/Kilo / Zdjęcia: Michał Szafran

Budżet zamówienia wynosił 2,5 mln zł brutto. Tylko propozycja Gdańskiej Stoczni Remontowa była poniżej tej wartości i została zakwalifikowana. Pozostałe oferty zostały nadesłane przez spółki: PGZ Stocznia Wojenna (4,4 mln zł brutto), Stocznia Remontowa Nauta (4,6 mln zł brutto) i Net Marine Marine Power Service (5,7 mln zł brutto).

Poprzedni remont główny ORP Bielik został wykonany w 2015 roku. W czerwcu 2017 jednostka brała udział w międzynarodowych manewrach BALTOPS 17. Po trzech latach od remontu okręt wymagał przeprowadzenia prac przy wymianie uszczelnień, konserwacji kadłuba i drobnych napraw (Przyszłość Orki i Miecznika, 2019-08-14).

Analiza
Wcześniejsze, czwarte z kolei postępowanie w ramach procedury ograniczonej został unieważnione 24 czerwca 2019. Wówczas wszystkie oferty przekroczyły budżet. W 2018 trzykrotnie podejmowano się prób znalezienia wykonawcy naprawy ORP Bielik, ale w dwóch nikt nie zgłosił się w zakładanym terminie. W trzecim jedyny wykonawca wycofał się po złożeniu oferty.