W środę, 27 grudnia br. w Ministerstwie Obrony Narodowej podpisano dwie umowy na budowę nowych okrętów dla Marynarki Wojennej RP. W myśl podpisanych porozumień do służby trafi prototypowa jednostka typu Ratownik (porozumienie przewiduje możliwość pozyskania także drugiej jednostki tego typu) oraz dwa kolejne niszczyciele min typu Kormoran II. Łączna wartość podpisanych umów wynosi około 1,9 mld zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami Marynarka Wojenna za 1,9 mld zł otrzyma 3 nowoczesne okręty, które mają być zbudowane przy udziale spółek zrzeszonych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. /Zdjęcie: PGZ

Zgodnie z podpisanymi umowami Marynarka Wojenna za 1,9 mld zł otrzyma 3 nowoczesne okręty, które mają być zbudowane przy udziale spółek zrzeszonych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. /Zdjęcie: PGZ

Zamówienie na budowę okrętów Ratownik (koszt jednego szacowany jest na około 800 mln zł) zrealizuje konsorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej w składzie PGZ S.A., Stocznia Remontowa NAUTA S.A., Stocznia Wojenna PGZ Sp. z o.o. oraz OBR CTM S.A. Umowę pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia podpisali reprezentujący konsorcjum spółek PGZ prezes zarządu PGZ S.A. Błażej Wojnicz oraz członek zarządu spółki Adam Lesiński. Sygnatariuszami umowy na budowę kolejnych dwóch niszczycieli min typu KORMORAN (wartych 1,1 mld zł) były z kolei Inspektorat Uzbrojenia MON oraz Konsorcjum, składające się z gdańskiej Stoczni Remontowej Shipbuilding (lider), Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) oraz PGZ Stoczni Wojennej.  Obie umowy podpisano w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosza Kownackiego.

Jednostki klasy Ratownik mają zastąpić przestarzałe okręty  projektu 570. Mają w przyszłości zabezpieczać załogi pozostałych okrętów Marynarki Wojennej w tym również nowych op, pozyskanych w ramach programu Orka. /Grafika: Ship Design & Marine Consulting

Jednostki klasy Ratownik mają zastąpić przestarzałe okręty projektu 570. Mają w przyszłości zabezpieczać załogi pozostałych okrętów Marynarki Wojennej w tym również nowych op, pozyskanych w ramach programu Orka. /Grafika: Ship Design & Marine Consulting

Jednostki typu Ratownik mają zastąpić przestarzałe okręty ratownicze projektu 570 (ORP „Piast” i ORP „Lech”) przeznaczone do wycofania ze służy. Zgodnie z przewidywaniami okres budowy okrętu od momentu podpisania umowy ma wynieść pięć lat. Koncepcję okrętu oraz jego projekt wykonawczy przygotowuje polskie biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting Sp. z o.o. Nowe jednostki Marynarki Wojennej mają służyć do ratowania życia załóg uszkodzonych okrętów podwodnych, wydobywania zatopionej techniki wojskowej, gaszenia pożarów jednostek pływających oraz wykonywania zabiegów dezaktywacji i dezynfekcji w przypadku użycia broni masowego rażenia. Do wykonywania tych zadań okręty zostaną wyposażone m.in. w sprzęt do nurkowania saturowanego oraz do leczniczej dekompresji uratowanych załóg, bezzałogowe pojazdy podwodne, systemy gaśnicze, systemy dezaktywacji i dezynfekcji oraz kompleks medyczny. Okręty mają być również zdolne do przyjmowania śmigłowców.

ORP Kormoran to najnowszy okręt Marynarki Wojennej RP.  Zwodowany jako niszczyciel min ma odpowiadać za oczyszczanie akwenów na których operują inne jednostki. /Zdjęcie: Marynarka Wojenna

ORP Kormoran to najnowszy okręt Marynarki Wojennej RP. Zwodowany jako niszczyciel min ma odpowiadać za oczyszczanie akwenów na których operują inne jednostki. /Zdjęcie: Marynarka Wojenna

Kontrakt na dostawy dwóch niszczycieli min klasy Kormoran II jest rezultatem umowy ramowej podpisanej w dniu 23 września 2013 roku. Zgodnie z jej zapisami po pozytywnym zakończeniu badań kwalifikacyjnych pierwszej jednostki miał zostać podpisany kontrakt na budowę dwóch kolejnych okrętów seryjnych. Pierwsza jednostka nosząca nazwę ORP „Kormoran” została wcielona do Marynarki Wojennej w dniu 28 listopada 2017 roku. Głównym zadaniem nowych okrętów będzie wyszukiwanie i neutralizacja min morskich oraz innych ładunków podwodnych. Jednostki w ramach 13. Dywizjonu Trałowców mają odpowiadać nie tylko za bezpieczeństwo własnych okrętów operujących na potencjalnie zaminowanych akwenach ale również za stawianie pól minowych.