3 czerwca 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG) opublikował w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informację o podpisaniu umowy z warszawską spółką Thormex o wartości 3,85 mln zł brutto na naprawę, konserwację, serwisowanie, przegląd, certyfikację i legalizację oraz pozostałe usług w zakresie wykonania przeglądu technicznego czternastu 533-mm naprowadzanych przewodowo torped TP-613 do zwalczania celów nawodnych.

Załadunek ćwiczebnej torpedy TP-613 na okręt podwodny ORP Bielik w październiku 2016 / Zdjęcie: M. Kluczyński/3. FO

Załadunek ćwiczebnej torpedy TP-613 na okręt podwodny ORP Bielik w październiku 2016 / Zdjęcie: M. Kluczyński/3. FO

Postępowanie było prowadzone w ramach procedury negocjacyjnej, czyli jako zakup usługi z wolnej ręki. Wybór oferenta uzasadniano ochroną wyłącznych praw. Nie byłoby w tym nic interesującego, gdyby nie data umowy. Ta została podpisana 17 października 2016 roku! 12. WOG opublikował informację o kontrakcie w ponad dwa lata po tym, gdy został on zawarty.

Torpedy typu Tp 61 są używane są w polskiej Marynarce Wojennej od 2003 wraz z okrętami podwodnymi typu Kobben/207 (projektu IKL IK29). Model 613 jest naprowadzany przewodowo lub samonaprowadzany akustycznie po zerwaniu przewodu. Torpeda o masie 1765 kg została opracowana w połowie lat 1960. na bazie brytyjskiego projektu Mark 12 Fancy, zmodyfikowanego przez szwedzkie przedsiębiorstwo Forenade Fabriksverken. Masa głowicy bojowej wynosi 240 kg, długość 7030 mm, zasięg 18 km.