Z okazji Dnia Kobiet, zespół prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) przedstawiło statystyki dotyczące służby przedstawicielek płci pięknej w tej formacji. Wynika z nich, że na ponad 27 073 żołnierzy zawodowych WOT i Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW), 4372 stanowią kobiety lub 16,15% całej formacji (Uproszczenie naboru do WOT, 2021-02-19).

Z okazji Dnia Kobiet, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej przedstawiło statystyki dotyczące służby przedstawicielek płci pięknej w tej formacji / Zdjęcie: WOT

Z okazji Dnia Kobiet, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej przedstawiło statystyki dotyczące służby przedstawicielek płci pięknej w tej formacji / Zdjęcie: WOT

 

DWOT podkreśla, że zgodnie z tradycyjnym podziałem ról męskich i żeńskich prowadzenie walki i ewentualne oddanie życia było obowiązkiem mężczyzn. Udział kobiet ograniczał się do zabezpieczenia logistycznego wojowników oraz do zadań o charakterze medycznym. W dużej liczbie państw doszło do przełamania społecznego stereotypu i kobiety coraz częściej robią karierę w siłach zbrojnych.

W pierwszym roku funkcjonowania formacji, w szeregi WOT zaciągnęło się 650 kobiet. Każdego roku zainteresowanie kobiet formacją rosło, by do 2020 roku wzrosnąć siedmiokrotnie i osiągnąć liczbę 4372 żołnierzy-kobiet. Dla porównania, według informacji z ubiegłego roku, w WOT służyło blisko 3,5 tys. kobiet, co stanowiło 15% stanu osobowego całej formacji (3,5 tys. kobiet w WOT, 2020-03-08).

Aktualnie w formacji ogółem służbę pełni ponad 23 319 ochotników oraz ponad 3754 żołnierzy zawodowych. Liczba żołnierzy-ochotników to 4042 kobiety, co stanowi ponad 17% stanu ewidencyjnego żołnierzy OT, natomiast w korpusie żołnierzy zawodowych WOT – 330 żołnierzy, to kobiety, co stanowi prawie 9% stanu ewidencyjnego żołnierzy zawodowych (WOT korpusem osobowym Sił Zbrojnych, 2021-01-20).

DWOT podkreśla, że kobiety wniosły nieoceniony wkład w organizację służby wojskowej, a ambicją i wytrwałością udowodniły, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wiele z kobiet posiada stopnie wojskowe w korpusie podoficerów i oficerów. Ma to związek z faktem, że wiele kobiet decydujących się na karierę w wojsku wykazuje wysoki poziom dyrektywności oraz wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Dzięki rozumieniu swoich i cudzych emocji oraz efektywnemu wykorzystywaniu tych emocji, stają się niezastąpione w kierowaniu swoim i cudzym działaniem.

W grupie żołnierzy zawodowych WOT, największą grupę stanowią oficerowie (ponad 46%), nieco mniej jest kobiet podoficerów (29%). Pozostali żołnierze-kobiety w korpusie żołnierzy zawodowych, to szeregowi (24%). W grupie żołnierzy-kobiet OT, największą grupę stanowią szeregowi (90%), ale i w tej grupiekobiety awansowały na podoficerów (9%) i oficerów OT (15). Ponadto, spośród wszystkich żołnierzy-kobiet TSW – 1,5% zajmuje stanowiska dowódców plutonów i kompanii, zaś na szczeblu drużyny i sekcji – 8,5%.

Kobiety-żołnierze TSW zajmują prawie połowę (47%) obecnych stanowisk etatowych. Najczęściej wyznaczane są na stanowiska: ratownik medyczny (27%) czy radiotelefonista (20%). Stanowiska te wymagają wysokiego poziomu umiejętności interpersonalnych oraz dużej łatwości w nawiązywaniu kontaktu. Kobiety cechuje duża empatia, bardzo dobrze wychodzi im opieka nad innymi. Ponadto, kobiety bardziej preferują współpracę, niż rywalizację. Troszczą się o potrzeby innych, a także zapewniają regularne informacje zwrotne, dzięki czemu są w stanie bardziej efektywnie osiągać założone cele. Jednak prawie jedną trzecią (32%) stanowisk, zajmowanych przez kobiety, to stanowiska bojowe, takie jak: saper (13%), celowniczy (10%), strzelec/snajper (9%).

W przeciwieństwie do mężczyzn, kobiety są mniej skłonne do podejmowania ryzyka, są bardziej cierpliwe, łatwiej skupiają się na rozpoznawaniu charakterystycznych obiektów (punktów topograficznych). Ponadto są lepsze, jeśli chodzi o precyzję, plastyczność motoryczną i koordynację wzrokowo-ruchową w zakresie małych ruchów wykonywanych podczas czynności manualnych, które są niezbędne na tych stanowiskach. Wśród żołnierzy-kobiet 56% posiada wykształcenie wyższe.

Co ważne, 16-procentowy udział kobiet w liczebności żołnierzy WOT nie jest ewenementem na skalę światową. DWOT podaje przy tym przykłady z innych sił zbrojnych. Obecnie kobiety stanowią około 17% poborowych w Szwecji, 20% w Norwegii, 15,5% we Francji (w tym 11% w wojskach lądowych, 16% w marynarce wojennej, 28% w wojskach lotniczych i kosmicznych oraz 58% w korpusie medycznym), ponad 20% w Bułgarii, 10% w Rosji, 13% na Ukrainie, 19% w USA, ponad 30% w Wielkiej Brytanii i około 33% w Izraelu.