W szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służyjuż blisko 3,5 tys. kobiet, co stanowi 15% całego stanu osobowego WOT i jest współczynnikiem trzykrotnie większym niż w wojskach operacyjnych. W ciągu roku ilość kobiet – żołnierek w WOT zwiększyła się o blisko 60%.

Kobiety - żołnierki i ochotniczki, służące w WOT, podobnie jak ich koledzy wykonują różne zawody / Zdjęcia: WOT

Kobiety – żołnierki i ochotniczki, służące w WOT, podobnie jak ich koledzy wykonują różne zawody / Zdjęcia: WOT

W obliczu stojących przed nami wyzwań największe znaczenie ma nie płeć żołnierza, a posiadane przez niego umiejętności i kompetencje. W Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę już blisko 3,5 tys. kobiet. Razem z żołnierzami-mężczyznami budują one formację skupioną na misji, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności – powiedział dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Kobiety są bardzo ważną częścią zespołu WOT. Jak zaznacza gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT W obliczu stojących przed nami wyzwań największe znaczenie ma nie płeć żołnierza, a posiadane przez niego umiejętności i kompetencje. Kobiety – żołnierze razem z mężczyznami budują formację skupioną na misji, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Kobiety – żołnierki i ochotniczki, służące w WOT, podobnie jak ich koledzy wykonują różne zawody. Niektóre dopiero rozpoczynają dorosłe życie, inne mają ustabilizowane życie zawodowe i osobiste. Niezależnie jednak od tego ile mają lat, skąd pochodzą oraz jaki zawód wykonują zdecydowały się na, często trudną i wymagającą służbę w mundurze.

/ Na podstawie materiałów WOT