15 stycznia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano nowelizacje do dwóch rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych. Na ich mocy, w końcu wprowadzono oddzielny korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej wraz z grupami osobowymi. Dokumenty zostały wydane 28 grudnia 2020, ale wejdą w życie w 14 dni od daty ich publikacji, czyli 29 stycznia.

Zgodnie z nowelizacjami dwóch rozporządzeń, MON wprowadziło korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej wraz z grupami osobowymi / Zdjęcie: WOT

Zgodnie z nowelizacjami dwóch rozporządzeń, MON wprowadziło korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej wraz z grupami osobowymi / Zdjęcie: WOT

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) zostały sformowane 1 stycznia 2017 jako piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP, jednakże żołnierze zawodowi tej formacji, jak i ochotnicy z Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) od strony formalnej wchodzili w skład korpusu wojsk lądowych (Dzienno-nocne szkolenie WOT w Podkarpackiem, 2021-01-19).

Nowelizacje pierwotnych rozporządzeń, odpowiednio z 24 marca 2017 i 11 grudnia 2009, wprowadzają zatem odrębny korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej wraz z grupami osobowymi:

– sztabową (oficerowie; specjalności wojskowe: ogólna, organizacyjno-uzupełnieniowa i mobilizacyjna, operacyjna, szkoleniowa i współpraca cywilno-wojskowa),
– lekkiej piechoty (podoficerowie; specjalności wojskowe: ogólna, lekka piechota i strzelec wyborowy lekkiej piechoty oraz szeregowi; specjalności wojskowe: lekka piechota i strzelec wyborowy lekkiej piechoty),
– bezzałogowych statków powietrznych; amunicji krążącej (oficerowie; specjalności wojskowe: ogólna, podoficerowie; specjalności wojskowe: ogólna i operator BSP; amunicji krążącej oraz szeregowi; specjalności wojskowe: operator BSP; amunicji krążącej i eksplantacja BSP – amunicji krążącej).

Pełny tekst obu dokumentów:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych