13 listopada br. rzecznik prasowy Szkoły Podoficerskiej SONDA st. sierż. Robert Kowalewski poinformował, że pierwszych 68 zawodowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) ukończyło kurs podoficerski SONDA i zostaną awansowani na stopień kaprala. Pierwsze egzaminy rozpoczęto 5-6 września br. (SONDA: Egzaminy na podoficera WOT, 2020-09-12).

Podoficer WOT ma być charyzmatycznym liderem, przywódcą. Osobą, która będzie podejmowała trudne, odpowiedzialne decyzje. Podoficer musi umieć zachować się w sytuacjach kryzysowych, prowadzić ludzi do działania. W sposób przemyślany i skoordynowany / Zdjęcie: WOT

Podoficer WOT ma być charyzmatycznym liderem, przywódcą. Osobą, która będzie podejmowała trudne, odpowiedzialne decyzje. Podoficer musi umieć zachować się w sytuacjach kryzysowych, prowadzić ludzi do działania. W sposób przemyślany i skoordynowany / Zdjęcie: WOT

Wcześniej kurs podoficerski SONDA był kierowany do żołnierzy-ochotników Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW). Nowi podoficerowie WOT wywodzą się ze wszystkich brygad Obrony Terytorialnej oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) im. gen. bryg. Heliodora Cepy w Zegrzu i Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej (CS WOT) im. kpt. Eugeniusza Konopackiego w Toruniu.

St. chor. sztab. Piotr Pechta, Komendant Szkoły Podoficerskiej SONDA powiedział, że szkolenie podoficerów to jeden z najważniejszych elementów wzmacniających strukturę Wojska Polskiego, w tym przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej. Dodał, że korpus [podoficerski – przyp red.] to kręgosłup armii, a podoficer to lider, za którym stoją jego żołnierze – pełni stanowisko dowódcy drużyny, który odgrywa ważną rolę szkoleniową i dowódczą. Wskazał, że podczas kursu skupiano się na podniesieniu umiejętności dowódczych, nauczaniu przywództwa wojskowego oraz metodyki nauczania.

Podczas uroczystego wręczenia dyplomów potwierdzających ukończenie kursu obecny był przedstawiciel Dowódcy WOT, płk Konrad Korpowski, szef Pionu Szkolenia Dowództwa WOT. Powiedział do nowych podoficerów: Kim jest podoficer? Jest osobą, żołnierzem, która ma czuwać nad dyscypliną. Podoficer dba o morale. Dba również o szkolenie. O rzemiosło wojskowe. Dyscyplina, morale, szkolenie.

Celem Sondy jest zatem także wpojenie podoficerom wartości, które podniosą ich autorytet i pozwolą im być dobrym przywódcą. Kurs zakończył się egzaminem składającym się z 3 etapów: ogólnego sprawdzianu z wiedzy teoretycznej, testu sprawności fizycznej oraz egzaminu praktycznego, polegającego na sprawdzeniu nabytych umiejętności instruktorskich podczas prowadzenia przez żołnierzy punktu nauczania. Egzamin zaliczyli wszyscy słuchacze. W ostatnim dniu szkolenia otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podoficerskiej, które daje im możliwość awansowani. Kolejny kurs planowany jest w pierwszym kwartale 2021. Przystąpią do niego żołnierze wyłonieni podczas wrześniowych kwalifikacji.