Przejdź do serwisu tematycznego

Grupa WB prezentuje A4S FORCULUS

Podczas targów POLSECURE Grupa WB zaprezentowała zintegrowany system bezpieczeństwa i ochrony A4S FORCULUS.

AMSTA

Podczas drugiego dnia kieleckich targów Grupa WB zaprezentowała projekt integracji dotychczas rozwijanych produktów w jeden, globalny system. Założeniem  A4S FORCULUS jest sprzęgnięcie sensorów, łączności różnego szczebla oraz oprogramowania umożliwiającego zarządzanie zasobami w razie sytuacji kryzysowej. Całość ma być wspomagana elementami sztucznej inteligencji, rozwijanej przez polską spółkę.

Pojazd Policji z zainstalowanym serwerem i łącznością zintegrowaną przez Grupę WB / Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski

Pierwszym z komponentów, które mają być spięte jest opracowany przez, wchodzącą w skład Grupy WB, spółkę MINDMADE system ochrony perymetrycznej AMSTA. Jest to system cyfrowej ochrony granic i obiektów infrastruktury krytycznej oparty o sieć różnych typów czujników sejsmicznych oraz obrazowych, umożliwiający scentralizowane zarządzanie oraz lokalny dostęp dla patroli i grup interwencyjnych.

Jest to jedno z bardziej rozbudowanych rozwiązań tego typu. Producent podkreśla wysoki stopień niezawodności oraz odporność na zakłócenia – przetestowane w warunkach poligonowych. Co więcej zastosowano algorytmy uczące się, co pozwala na filtrowanie sygnałów z otoczenia, co ma odciążyć operatora eliminując większość fałszywych sygnałów. AMSTA występuje zarówno w wersji kablowej (elementy są spięte siecią światłowodową i podłączone do stałego źródła zasilania) oraz bezprzewodową. Dzięki otwartej i skalowalnej architekturze może współpracować z różnego typu sensorami i oprogramowaniem zarządzającym.

Odległość z jakiej sensory sejsmiczne mogą wykrywać różne obiekty. Na uwagę zasługuje fakt, iż AMSTA potrafi wykryć obiekty latające (nawet samoloty na wysokościach przelotowych). Może być to pomocne do wykrywania platform bezzałogowych przelatujących poniżej zasięgu wykrywania przez radiolokatory

AMSTA przeznaczona jest dla służb mundurowych w celu ochrony obiektów militarnych, ochrony granic i obiektów infrastruktury krytycznej państwa (lotniska, duże zakłady przemysłowe, ujęcia wody pitnej, elektrownie, składy paliw, rafinerie itp.) (AMSTA ochroni granice i nie tylko).

PIK-MC

Kolejnym rozwiązaniem które może być zintegrowane jest Platforma Integracji Komunikacji Mission Critical (PIK-MC). PIK to mobilny system, dyspozytorskiej łączności dalekiego zasięgu, przesyłania danych i transmisji obrazu, wykorzystujący do czterech różnych sieci komórkowych, integrujący odmienne środki łączności, oferujący nieograniczony zasięg (Grupa WB na MSPO 2019).

System został zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi standardami 3GPP Mission Critical Services, dzięki któremu uzyskiwana jest:

 • Integracja w jeden system różnych środków łączności radiowej i telefonów komórkowych;
 • Zarządzanie łącznością poprzez tworzenie dowolnych grup zadaniowych;
 • Zarządzanie działaniami dzięki lokalizacji pojazdów i użytkowników na mapie;
 • Wykorzystanie technologii Mission Critical PTT (MCPTT);
 • Włączenie w system urządzeń zewnętrznych, pracujących w IP: kamer, komputerów
  przenośnych;
 • Integrację łączności systemów zewnętrznych np. BSP, AMSTA, WINES;
 • Analizę historyczną dzięki pełnym logom systemu;
 • Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa;
 • Większą świadomość sytuacyjną. wspiera wymagania stawiane w obszarze systemów dowodzenia i łączności – C3I (Command Control Communication and Information).

PIK jest przeznaczony dla rozproszonych organizacji, wykorzystujących łączność na dużym obszarze, i/lub wykorzystujących własne prywatne sieci LTE dla zapewnienia ciągłej i bezpiecznej komunikacji głosowej i transmisji danych

NETWORK IN THE BOX – MISSION CRITICAL

Podczas targów POLSECURE Grupa WB zaprezentowała rozwiązanie pozwalające na zbudowanie autonomicznej łączności operacyjna w warunkach krytycznych, kiedy niemożliwe jest skorzystanie z lokalnej infrastruktury. Założeniem projektu było zapewnienie mobilnej platformy transportującej wyposażenie umożliwiające przetwarzanie głosu, danych oraz strumieni video oraz integracja z istniejącymi środkami łączności.

Mobilna platforma z własnym systemem zasilania, która została wyposażona w infrastrukturę umożliwiająca uruchomienie lokalnej, prywatnej sieci LTE/5G wraz z funkcjonalnym systemem i konsolą operatorską. Co istotne pojazd może być wpięty również w sieć łączności satelitarnej / Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski

 

WINES

Pasywny system ochrony sieci komórkowej WINES to rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa i nadzoru nad operacjami w obszarze sieci komórkowych. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Grupę WB może pełnić kilka różnych ról. Odpowiada za nadzór przestrzeni radiowej (GSM/UMTS/LTE), wykrywanie, analizę i alarmowanie w czasie rzeczywistym o aktywności IMSI Catcherów, fałszywych stacji bazowych (BTS) w ochranianej strefie, podsłuchów sieci komórkowych.

WINES nie tylko chroni ale również może stać się narzędziem służącym do namierzania źródeł podsłuchów oraz ataków hackerskich na terminale telefonii komórkowej (IMSI Catcher, fałszywy BTS) / Grafiki: Grupa WB

Ochrona abonentów komórkowych sieci telefonicznych jest realizowana różnorako. System nadzoruje sieci 2G/3G/LTE wykrywa i analizuje aktywność systemów hackerskich zarówno imitujących legalną infrastrukturę jak i przechwytująca połączenia komórkowe do Internetu i jammerów.

WINES jest rozwiązaniem pasywnym (bezemisyjnym), które pozwala na wykrywanie i analizowanie nieograniczonej ilości analizowanych stacji bazowych prawdziwych (operatorów sieci) i fałszywych. Dzięki temu umożliwia zabezpieczenie dużych obszarów, dzielnic rządowych, przemysłowych i bankowych. Co więcej pozwala na wyznaczenie sektora ataku na podstawie analizy danych z kilku odbiorników/urządzeń. Dzięki współpracy z platformami bezzałogowymi zwiększa się precyzja działania systemu.

TEAM AWARNESS KIT

TEAM AWARNESS KIT (TAK) to otwarta aplikacja mapowa z współdzieleniem informacji za pomocą protokołu Cursor on Target (CoT), opracowana  przez TAK Product Center pod nadzorem rządu USA. System jest dostępny  na platformy Windows, Android, iOS oraz Linux. Jego zadaniem jest zapewnienie świadomości sytuacyjnej (SA) oraz wsparcie dowodzenia (C2).

Co istotne istnieje możliwość spięcia z innymi rozwiązaniami wykorzystującymi rozwiązanie CoT, bezzałogowymi statkami powietrznymi, kamerami oraz innymi sensorami w tym sejsmicznymi z systemu AMSTA. Zapewnia również komunikację pomiędzy użytkownikami za pomocą zintegrowanego komunikatora.

Wsparcie innych rozwiązań Grupy WP

System może być wsparty przez inne rozwiązania opracowane przez spółki wchodzące w skład Grupy WB. Przykładem mogą być systemy nadzoru ruchu oraz videorejestratory opracowane przez POLCAM. Takie rozwiązanie pozwala na kontrolę nad przepływem pojazdów, wykrywanie konkretnych pojazdów oraz zautomatyzowane raportowanie po wykryciu zadanego obiektu.

Dodatkowo w ramach A4S FORCULUS mogą być wykorzystane rozwiązania rozwijane na potrzeby wojska. Bezzałogowe FlyEye a nawet FT-5 mogą pełnić rolę zarówno powietrznych sensorów jak i mobilnych retransmiterów sieci radiowej, znacznie poszerzając jej zasięg (Grupa WB dostarczyła FlyEye 3.6 do Wojska PolskiegoFT-5 jako Orlik?).

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X