13 sierpnia Grupa WB poinformowała o podpisaniu umowy ze Strażą Graniczną (SG) na dostawę sześciu zestawów detektorów sejsmicznych AMSTA (Advanced Monitoring of Stand-off Areas) z opcją na cztery kolejne. Ze strony Grupy WB, umowę podpisali 30 lipca w siedzibie Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej prezes spółki-córki MindMade Roman Musiał i członek zarządu Grupy WB Jan Jakub Szczyrek. Ze strony zamawiającego umowę podpisali Naczelnik Wydziału Techniki Specjalnej i Optoelektroniki Biura Techniki i Zaopatrzenia ppłk Sebastian Zwoliński oraz Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia płk Zbigniew Bartnicki.

 Sygnał o naruszeniu bariery złożonej z czujników akustycznych i sejsmicznych i stroboskopowych czujników obrazowych jest kierowany do centrum zarządzania MC. Standardowo czujniki są rozmieszczane co 75 m. Operator korzysta dodatkowo z kamer dziennych i nocnych umieszczonych na wieżach oraz pojazdach i może skierować w teren patrol interwencyjny/rozpoznawczy lub bezzałogowy statek latający

Sygnał o naruszeniu bariery złożonej z czujników akustycznych i sejsmicznych i stroboskopowych czujników obrazowych jest kierowany do centrum zarządzania MC. Standardowo czujniki są rozmieszczane co 75 m. Operator korzysta dodatkowo z kamer dziennych i nocnych umieszczonych na wieżach oraz pojazdach i może skierować w teren patrol interwencyjny/rozpoznawczy lub bezzałogowy statek latający

Celem dostawy jest doposażenie jednostek organizacyjnych SG w zestawy urządzeń perymetrycznych zwiększających funkcjonalność monitorowania i wykrywania przekroczeń  granicy państwowej przez osoby i pojazdy. W skład zestawów wchodzą czujniki sejsmiczne, kamery, przenośne odbiorniki alarmowe, systemy łączności lokalnej LCS (Local Communication System) i odległej SOCS (Stand Off Communication System) oraz stacjonarne centrum zarządzania wraz z aplikacją nadzorującą (Radary GRUPY WB w Chorwacji , 2019-07-06).

Operator wykorzystuje przenośne urządzenie elektroniczne wraz z aplikacją nadzorującą do odbierania sygnałów, które są przetwarzane za pomocą algorytmów opartych o sieci neuronowe / Zdjęcia: Grupa WB

Operator wykorzystuje przenośne urządzenie elektroniczne wraz z aplikacją nadzorującą do odbierania sygnałów, które są przetwarzane za pomocą algorytmów opartych o sieci neuronowe / Zdjęcia: Grupa WB

Zastosowane w czujnikach sejsmicznych rozwiązania techniczne bazują na unikalnych i opartych o sieci neuronowe algorytmach obróbki sygnałów. Ponadto do przesyłania danych i informacji o przekroczeniach stref chronionych wykorzystywane są systemu łączności o niskim poborze mocy. Zestawy mogą także służyć do ochrony takich obiektów jak lotniska, duże zakłady przemysłowe, ujęcia wody pitnej, magazyny, elektrownie, rafinerie, rurociągi czy gazoporty. System AMSTA to kolejne rozwiązanie Grupy WB, po bezzałogowych statkach latających FlyEye oraz Platformie Integracji Komunikacji PIK, które trafia do służby w Straży Granicznej (Kolejna spółka w GRUPIE WB, 2018-10-17; Nowa spółka w Grupie WB, 2018-06-29).

Analiza
System AMSTA został zaoferowany SG jeszcze podczas pierwszej Wschodniej Konferencji i Targach Ochrony Granic GRANICE 25-26 października 2017 w Lublinie. SG poszukiwała nieco innych rozwiązań niż Wojsko Polskie, którego zapotrzebowanie to systemy mobilne, quasimobilne i stacjonarne, takie jak miny przeciwburtowe kierowane MPBK-ZN Juka, przeciwburtowe miny przeciwpancerne PPFW Tulipan czy wielokierunkowe wyrzutnie granatów WWG (Prezentacja min BELMA , 2019-03-14).

Stwierdzono wówczas, że bardziej niż stacjonarne, SG będzie potrzebować zestawów mobilnych, które działałyby 2 lub 3 doby skrycie w terenie. Jednak zestawy stacjonarne również byłyby wykorzystywane w obrębie wież obserwacyjnych razem z głowicami optoelektronicznymi. Dla SG zaproponowano najnowsze kamery wysokiej rozdzielczości o dwukrotnie mniejszej masie własnej, które mogą pracować bez przerwy przez 4 lata. SG była zainteresowana utworzeniem co najmniej dwóch linii czujników akustycznych i sejsmicznych ASS (Acustic and Seismic Sensor) i stroboskopowych czujników obrazowych PSS (Picture Stroboscope Sensor), dzięki czemu będzie można określić kierunek ruchu się intruza. Mindmade proponowała SG także systemy automatycznej reakcji na przekroczenie granicy, takie jak wyrzutnie granatów dymnych lub flar oświetlających.