Grupa WB z Ożarowa Mazowieckiego poinformowała, że podczas XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, który odbędzie się od 3 do 6 września, zostanie zaprezentowana nowa generację rodziny amunicji krążących, Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ oraz zaawansowane systemy do zarządzania kryzysowego. Stoisko Grupy będzie dostępne w Hali F, w pawilonach F-05 i  ZF-3.
 Na tegorocznych targach MSPO w Kielcach, Grupa WB zaprezentuje kilka nowości, w tym nowe warianty amunicji krążącej z rodziny Warmate / Zdjęcie: Grupa WB

Na tegorocznych targach MSPO w Kielcach, Grupa WB zaprezentuje kilka nowości, w tym nowe warianty amunicji krążącej z rodziny Warmate / Zdjęcie: Grupa WB

Zaprezentowane zostaną kompleksowe rozwiązania systemów klasy C4ISTAR i BMS do zarządzania polem walki na szczeblu taktycznym – od pojedynczego żołnierza aż do poziomu batalionu. Odbędzie się premiera nowej generacji amunicji krążących z rodzina Warmate. Obecnie Grupa WB oferuje aż sześć wersji systemu. Oprócz pierwszej plecakowej wersji Warmate 1 oraz większej wersji pojazdowej Warmate 2, która swoją premierę miała na ubiegłorocznym MSPO, Grupa zaprezentuje po raz pierwszy Warmate TL (Tube Launch). Wersja ta została zaprojektowana tak, aby do minimum ułatwić i skrócić czas rozkładania platformy. TL jest zamontowany w dedykowanej wyrzutni kasetowej, a rozłożenie płatowca odbywa się automatycznie podczas startu.

Każda z wersji bojowych Warmate może być wyposażona w jedną z rodziny głowic: odłamkowo-burzącą (HE), kumulacyjną (HEAT), termobaryczną (FAE) lub rozpoznawczą (R). Wybór głowicy odbywa się przed misją i zależy od typu obiektu przeznaczonego do niszczenia lub rodzaju wykonywanej misji. Warmate R (wersja obserwacyjna) wyposażona jest w stabilizowaną głowicę optoelektroniczną, umożliwiającą również określanie współrzędnych celu na potrzeby artylerii bądź bojowych wersji Warmate. Warmate V jest wersją przeznaczoną do użytkowania na trudno dostępnym terenie, gdzie infrastruktura uniemożliwia identyfikację celu przez szybsze wersje. W wersji pionowego startu, bsl występuje w postaci heksakoptera, dzięki czemu może poruszać się wolniej i dotrzeć do trudnych do penetracji lokalizacji celu. Pozwala to zarówno na bardzo precyzyjne uderzenie, jak i minimalizację błędu przy identyfikacji celu. Wersja VTOL może być wyposażoną w jedną z głowic bojowych, jak i w głowicę rozpoznawczą.

Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ klasy C4ISTAR na każdym szczeblu taktycznym zapewnia wsparcie działań dowódców i żołnierzy. Jest systemem rozwijanym od lat 1990., gdy trafił do Wojsk Rakietowych i Artylerii wraz z cyfrową platformą łączności FONET. System składa się z pięciu wyspecjalizowanych modułów, zapewniającym dowódcom pełną świadomość sytuacyjną na współczesnym wielowymiarowym polu walki: TOPAZ Tactics, TOPAZ Reccon, TOPAZ Strike, TOPAZ logistics i TOPAZ Fire. W czerwcu 2019 system został uhonorowany nagrodą Grand Prix Lider Bezpieczeństwa Państwa przez Ministerstwo Obrony Narodowej (TOPAZ nagrodzony, 2019-06-18).

System detektorów sejsmicznych AMSTA (Advanced Monitoring of Stand-off Areas) to zdalnie zarządzany system monitoringu rozległych obszarów i obiektów infrastruktury krytycznej, pozwalający na ich monitorowanie i ochronę oraz pozwalający rozpoznawać, zależnie od zastosowanych czujników różne zjawiska zachodzące na tych terenach. System wyposażony jest w szereg inteligentnych czujników wykrywających obecność intruzów poruszających się zarówno pieszo, jak i na kołach. Przeznaczony jest do monitorowania rozległych obszarów lub ważnych obiektów infrastruktury. Może być również wykorzystany do monitorowania bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, ważnej infrastruktury gospodarczej takiej jak elektrownie, rafinerie, gazociągi oraz rozległych obiektów wojskowych, jak bazy, lotniska, poligony czy miejsca czasowej dyslokacji wojsk. 13 sierpnia Grupa WB podpisała umowę ze Strażą Graniczną na dostawę sześciu zestawów z opcją na cztery kolejne (Detektory sejsmiczne AMSTA dla SG, 2019-08-15).

Platforma Integracji Komunikacji Pik jest to kompletny dyspozytorski system łączności, pozwalający na komunikację z użytkownikami w terenie, zarządzający użytkownikami zmieniając ich przypisanie do grup bez ingerencji w radiotelefony, czy w przypadku zaistnienia takiej konieczności modyfikuje zdalnie parametry radiowe bram PIK-GAT znajdujących się w terenie. Dotyczy to zarówno łączności głosowej, jak i łączności IP. Dodatkowo pozwala on na łączenie w jeden spójny, zarządzany centralnie system radiołączności głosowej różnych i niekompatybilnych systemów łączności (np. DMR, Analog, TETRA, radiostacje wojskowe IP, a także standardowych telefonów z zainstalowaną autorską aplikacją Naciśnij i Mów).

WINES (Wireless Network Shield) jest to pasywny system bezpieczeństwa antypodsłuchowego sieci telefonów komórkowych. Jest to rozwiązani kompaktowe zapewniające wykrywanie nieuprawnionych manipulacji w sieciach GSM, UMTS i LTE w czasie rzeczywistym. Pozwala na utrzymanie bezpieczeństwa wszystkich pasm telefonii komórkowej, zapewniając przy tym detekcję i analizę sygnału IMSI Catcherów oraz wykrywanie podsłuchów Man in the Middle. System ma możliwość namierzenia lokalizacji podsłuchu, dlatego jest to rozwiązanie o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i kluczowych osób.