16 września Komenda Portu Wojennego Gdynia opublikowała ogłoszenie procedurą ograniczoną na dostawę pakietu zintegrowanego wsparcia eksploatacji pojazdów podwodnych typów Saab Double Eagle Mk. III i Double Eagle Sarov, użytkowanych przez Marynarkę Wojenną RP.

Komenda Portu Wojennego Gdynia poszukuje usługodawcy, który zrealizuje wsparcie eksploatacji pojazdów podwodnych Saab Double Eagle Mk. III i przyszłych Double Eagle Sarov. / Grafika: Saab Defence and Security

Komenda Portu Wojennego Gdynia poszukuje usługodawcy, który zrealizuje wsparcie eksploatacji pojazdów podwodnych Saab Double Eagle Mk. III i przyszłych Double Eagle Sarov. / Grafika: Saab Defence and Security

Zgodnie z opublikowaną informacją, termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu minie 10 października 2020 o godz. 10.00. Szczegółowy opis pakietu zostanie zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 10 tys. zł, a wartość umowy przekroczy 428 tys. EUR. Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena. Wsparcie ma być realizowane do 31 października 2023. 

Opis 

Pojazdy podwodne Saab Double Eagle Mk. III znajdują się obecnie w wyposażeniu niszczyciela min ORP Kormoran (601) projektu 258 Kormoran II. Jest to zamontowany na kablolinie samobieżny sonar o zmiennej głębokości III generacji (SPVD, Self-Powered Vehicle Detector), który przeczesuje akwen w poszukiwaniu niebezpiecznych obiektów. Działa równolegle z sonarem głównym SHL 101 T/M, zamontowanym pod kilem okrętu. Pojazd może zejść na głębokość 500 m, a obraz z niego jest przesyłany przez kablolinę w czasie rzeczywistym na pokład jednostki. Ma 2,9 m długości i 470 kg masy własnej. Pojazdy zostały zamówione przez polską MW 10 czerwca 2014 (Wodowanie Albatrosa, 2019-10-10). 

Dwa egzemplarze Saab Double Eagle Sarov zamówiono 10 lutego br. także na potrzeby dwóch kolejnych niszczycieli min projektu 258 Kormoran II: przyszłych OORP Albatros (602) i Mewa (603). Okręty te zostaną również wyposażone w pojazdy Gavia, Hugin i Głuptak w dwóch wersjach – inspekcyjnej do identyfikacji podwodnych obiektów oraz bojowej do ich niszczenia (Więcej pojazdów podwodnych Gavia dla MW, 2020-07-06). 

Dostawy Double Eagle Sarov zaplanowano na lata 2021-2022. Na prototypowym Kormoranie zastąpi pojazd podwodny Morświn. Double Eagle Sarov może zejść na głębokość 500 m, ma 2,9 m długości, 1,3 m szerokości, 1 m wysokości i ok. 540 kg masy własnej. Napęd główny stanowią dwa ruchome rufowe pędniki o mocy 5 kW i sześć bezszczotkowych silników elektrycznych o mocy 400 W. Dzięki temu pojazd może poruszać się z prędkością do 8 w. (15 km/h) (Double Eagle Sarov dla Kormoranów, 2020-02-11).