24-25 września 2019 w siedzibie wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM) w Gdyni odbyło się spotkanie członków międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt Modular Lightweight Minesweeping II (MLM II). W koordynowanym przez Europejską Agencję Obrony (EDA) projekcie, OBR CTM odpowiada za prace mające na celu rozwój modułowego lekkiego trału niekontaktowego MLM oraz opracowanie nowego demonstratora podwodnego trału niekontaktowego do niszczenia min morskich.

Podstawowe założenie projektu MLM II przewiduje doprowadzenie opracowanych wcześniej modułowych systemów przeciwminowych z poziomu demonstratorów technologii do poziomu prototypów oraz opracowanie i przetestowanie nowych źródeł pól fizycznych / Zdjęcie: OBR CTM

Podstawowe założenie projektu MLM II przewiduje doprowadzenie opracowanych wcześniej modułowych systemów przeciwminowych z poziomu demonstratorów technologii do poziomu prototypów oraz opracowanie i przetestowanie nowych źródeł pól fizycznych / Zdjęcie: OBR CTM

Dwudniowe spotkanie miało na celu prezentacje wyników i stanu zaawansowania prac podejmowanych w ramach projektu MLM II. W jego trakcie omówiono szczegóły dotyczące przyszłych prób morskich w trakcie których będą testowane opracowane rozwiązania. Uczestniczyli w nim przedstawiciele norweskich instytucji i spółek: Forsvarets Forskningsinstitutt  (FFI) jako lider i Thales Norway, fińskich: Patria Aviation i Finnish Naval Academy Research Center (FNRC), niemieckiego WTD-71 oraz Inspektoratu Marynarki Wojennej RP.

Umowa w sprawie realizacji projektu została podpisana w marcu 2018 w Brukseli. Celem pierwszego projektu MLM realizowanego w latach 2011-2014, było zbudowanie elementu autonomicznego systemu zwalczania morskich min niekontaktowych. OBR CTM miał za zadanie opracowanie demonstratora technologii modułowego lekkiego trału niekontaktowego, docelowo holowanego przez autonomiczną platformę nawodną. Trał przeznaczony miał być do zwalczania min niekontaktowych poprzez generowanie pól fizycznych zdolnych do aktywacji rozpoznanych zapalników min lub ochrony jednostek pływających o znanych rozkładach pól fizycznych, symulując wcześniej trałem przejście okrętów przez zagrożony akwen. 

OBR CTM w ramach programu realizował w poprzednich latach także inny projekt z obszaru zwalczania min morskich tj. BURMIN (Buried Mines) w latach 2013-2017. Demonstrator był testowany na wodach Zatoki Gdańskiej pomiędzy 24 sierpnia a 18 września 2015 programu European Unmanned Maritime Systems for Mine Counter Measures and other naval applications (UMS) koordynowanego przez EDA. Miał na celu zbadanie technologii w systemach detekcji i neutralizacji dennych i zagrzebanych min morskich. OBR CTM odpowiadał za opracowanie stabilizowanej względem dna podwodnej platformy sensorycznej, wyposażonej w czujniki magnetyczne i elektromagnetyczne, która była przygotowana również do montażu innych czujników, w tym hydroakustycznych.