2 grudnia Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej) poinformował, że Marynarka Wojenna odebrała 100 systemów zdalnie odpalanych ładunków wybuchowych do niszczenia min morskich Toczek.

Marynarka Wojenna będzie wprowadzała ładunki Toczek A, B i C do niszczycieli min projektu 206F/FM (OORP Mewa, Czajka i Flaming). Regularnie patrolują one akwen Morza Bałtyckiego w celu poszukiwania i zwalczania min i niewybuchów. Toczki trafią także na pokłady niszczycieli min projektu 258 Kormoran II

Marynarka Wojenna będzie wprowadzała ładunki Toczek A, B i C do niszczycieli min projektu 206F/FM (OORP Mewa, Czajka i Flaming). Regularnie patrolują one akwen Morza Bałtyckiego w celu poszukiwania i zwalczania min i niewybuchów. Toczki trafią także na pokłady niszczycieli min projektu 258 Kormoran II

Ładunki są elaborowane w Zakładach Chemicznych Nitro-Chem. Toczki będą wykorzystywane do operacji rozminowania dna Morza Bałtyckiego. Uzbrojenie zostało przekazane do Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Gdyni. Stamtąd trafi bezpośrednio do użytkowników.

System składa się z trzech ładunków. Mogą być umieszczane na głębokościach od 6 do 150 m. Toczek A służy do niszczenia min morskich, a Toczek B do neutralizacji ich głowic przenoszone przez pojazdy podwodne Ukwiał. Opracowała je Politechnika Gdańska. Najmniejszy Toczek C transportowany jest przez płetwonurków-minerów i niszczy minliny (łączące kadłuby min z ich wózkami kotwicznymi).

Opis
Toczki są detonowane bezprzewodowo za pomocą kodowanych sygnałów hydroakustycznych. Generator sygnału o zasięgu 400-800 m wyposażony w specjalny nadajnik opuszczany jest do wody na maksymalną głębokość 160 m. Każdy Toczek ma swój własny numer kodowy i dzięki zakodowaniu sygnału, nie ma niebezpieczeństwa niepowołanej detonacji niewłaściwego urządzenia.

System Toczek składa się trzech urządzeń A, B i C o różnej masie ładunku wybuchowego zależnego od typu min, które mają zneutralizować. Są one detonowane za pomocą kodowanych sygnałów hydroakustycznych wysyłanych przez opuszczany do wody generator / Zdjęcia: OBR CTM

System Toczek składa się trzech urządzeń A, B i C o różnej masie ładunku wybuchowego zależnego od typu min, które mają zneutralizować. Są one detonowane za pomocą kodowanych sygnałów hydroakustycznych wysyłanych przez opuszczany do wody generator / Zdjęcia: OBR CTM

Toczek A o wymiarach 250×450 mm charakteryzuje się masą 48 kg. Z tego 40 kg przypada na ładunek wybuchowy. Toczek A jest opuszczany w pobliże miny przy użyciu mechanizmu znajdującego się na pojeździe podwodnym. Służy do niszczenia min dennych, w tym zagrzebanych.

Toczek B ma wymiary 180×340 mm i masę 10 kg, z czego 5,7 kg to ładunek wybuchowy. Jest opuszczany za pomocą ramienia pojazdu w bezpiecznej odległości od miny. Toczek C ma masę 3 kg, z tego 0,5 kg to ładunek wybuchowy.