27 stycznia komisja budżetowa niemieckiego Bundestagu do spraw sił zbrojnych (Haushaltsausschuss) zatwierdziła zakup siedemnastu zestawów izraelski systemu obrony aktywnej (ASOP) hard-kill typu Trophy HV (ASPRO-A) na potrzeby doposażenia kompanii czołgów Leopard 2. Na ten cel zaplanowano kwotę 25 mln EUR (113,04 mln zł).

Trophy HV składa się z radiolokatorów wykrywających zagrożenia wokół chronionego pojazdu oraz efektorów MEFP (Multiple Explosively Formed Penetrator), które niszczą nadlatujące pociski. / Grafika: Rafael Advanced Defense Systems

Trophy HV składa się z radiolokatorów wykrywających zagrożenia wokół chronionego pojazdu oraz efektorów MEFP (Multiple Explosively Formed Penetrator), które niszczą nadlatujące pociski. / Grafika: Rafael Advanced Defense Systems

Co ciekawe, tak doposażone wozy bojowe otrzymają oznaczenie Leopard 2A7A1 i będą to w rzeczywistości zmodyfikowane Leopard 2A6A3. Łączne koszty prac modernizacyjnych, których częścią będzie integracja zestawów Trophy to 120 mln EUR (542,60 mln zł). Według dostępnych informacji, wozy otrzymają nowe kadłuby i zmodernizowane wieże. Jeden egzemplarz będzie służył do realizacji prób. 

Pierwotnie planowano, iż czołgi z Trophy wejdą w skład kolejnej zmiany sił natychmiastowego reagowania NATO (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) w 2023. Chęć zakupu systemu w tym kontekście został po raz pierwszy potwierdzony przez przedstawicieli Bundeswehry podczas odbywającego się od 21 do 24 stycznia 2019 forum International Armored Vehicles w Londynie (Niemieckie Leopardy z Trophy, 2019-01-28). 

Planowano też, iż odpowiednia umowa z izraelską spółką Rafael Advanced Defense Systems zostanie podpisana do końca października 2020. Jednak tak się nie stało, a przyczyn opóźnienia prac legislacyjnych, które umożliwiłyby sygnowanie dokumentów i wydzielenie środków finansowych, należy szukać w pandemii COVID-19. Opóźnienia spowodowały także wydłużenie harmonogramu realizacji samych prac i dostaw na lata 2024-2025, więc tak doposażone czołgi nie wejdą ostatecznie na wyposażenie kompanii wydzielonej do pełnienia dyżuru w ramach VJTF 2023. W zamian zostanie wystawionych 30 najnowszych, zmodernizowanych Leopardów 2A7V (Kolejne Leopardy dla Bundeswehry, 2019-11-09, Leopard 2A7V przekazany, 2019-10-29). 

Warto przypomnieć, że 6 stycznia 2021 spółki Rafael Advanced Defense Systems wraz z Leonardo DSR zakończyły dostawy zestawów Trophy do czołgów M1A2B Abrams (M1A2 SEPv2) amerykańskich wojsk lądowych (US Army). Niemieckie Leopardy 2A7A1 będą zatem trzecim typem czołgów (po izraelskich Merkava Mk 3/Mk 4M Windbreaker) wyposażonych w ten system ochrony w wariancie ciężkim HV. System Trophy HV zadebiutował w 2011 i składa się z radiolokatorów wykrywających zagrożenia wokół chronionego pojazdu oraz efektorów MEFP (Multiple Explosively Formed Penetrator), które niszczą nadlatujące pociski (Koniec dostaw Trophy dla US Army, 2021-01-07).