2 września Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) opublikował informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawę robotów rozpoznania dróg (RRD). Termin składania wniosków o udział w postępowaniu minie 21 września 2020. Dialog techniczny zostanie przeprowadzony w październiku i listopadzie 2020, ale termin może zostać wydłużony, jeśli nie zostaną osiągnięte cele postępowania (Współpraca MON z Siecią Badawczą Łukasiewicz, 2020-08-01).

IU MON oczekuje, aby RRD był zdalnie sterowaną, autonomiczną platformą robotyczną z manipulatorem i innymi urządzeniami specjalistycznymi, połączonej szybkozłączami z trałem i innym osprzętem roboczym / Zdjęcie: PIAP

IU MON oczekuje, aby RRD był zdalnie sterowaną, autonomiczną platformą robotyczną z manipulatorem i innymi urządzeniami specjalistycznymi, połączonej szybkozłączami z trałem i innym osprzętem roboczym / Zdjęcie: PIAP

 

IU MON chce ocenić, czy oferowany robot będzie spełniał wymagania w zakresie wsparcia misji rozpoznania materiałów niebezpiecznych, w tym niewybuchów oraz improwizowanych ładunków wybuchowych (IED, Improvised Explosive Device) w pasie drogi oraz ich usuwania (poprzez trałowanie w koronie drogi) (Nowe funkcjonalności PIAP Patrol, 2020-07-29).

Dialog techniczny ma określić również system zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw oraz szkolenia, kosztów zakupu, eksploatacji i wycofania, wstępne oszacowanie harmonogramu dostaw, kosztów zakupu zestawów narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, kwestii wyposażenia serwisowego operatora i personelu technicznego oraz ocenę wsparcia eksploatacji przez serwis dostawcy (Wojsko Polskie odbiera RPP, 2020-03-02).

RRD ma być zdalnie sterowaną, autonomiczną platformą robotyczną z manipulatorem i innymi urządzeniami specjalistycznymi, połączonej szybkozłączami z trałem i innym osprzętem roboczym. Ma to umożliwić zastosowanie innych narzędzi takich jak lemieszy, łyżki koparkowej czy wideł do przewidywanych zadań robota. Masa robota wraz z wyposażeniem podstawowym nie może przekroczyć 5000 kg. Istotnymi parametrami będą również prędkość i czas pracy bez wymiany źródeł energii oraz możliwość inspekcji przepustów drogowych, poboczy i rowów przydrożnych za pomocą manipulatora (Roboty EOD Expert-S do Wietnamu, 2019-12-30).

Zadaniem RRD ma być rozpoznawanie pasa drogi pod kątem wykrywania materiałów niebezpiecznych, oznaczanie miejsc zagrożonych oraz szerokości sprawdzonej drogi oraz przesyłanie drogą radiową współrzędnych na konsolę operatora z miejscem wykrycia takich materiałów i zobrazowanie tego miejsca za pomocą kamer wysokiej rozdzielczości oraz dźwięku.

Robot ma być zdolny do podejmowania lub przesuwania materiałów niebezpiecznych leżących na powierzchni lub częściowo zagłębionych, przenoszenia urządzenia zagłuszającego, trałowania korony drogi, unoszenia elementów konstrukcyjnych (takich jak kręgi i rury odwadniające, słupy drewniane lub betonowe, krawężniki, kostka brukowa, płyty chodnikowe i stropowe, kratownice stalowe czy kształtowniki stalowe), przepychanie lub unoszenie samochodów-pułapek oraz rozładunek pojazdów transportowych z materiałów niebezpiecznych (Roboty PIAP dla ŻW, 2019-02-01).