1 marca Poczta Polska rozpoczęła postępowanie, składające się z dwóch zadań na dostawy kamizelek kuloodpornych i hełmów balistycznych. Pierwsza część prowadzona jest w trybie przetargu nieograniczonego, druga – ograniczonego w sposób niejawny. Poczta Polska wybierze wykonawców, z którymi będzie prowadziła negocjacje. 

Poczta Polska chce kupić 460 kamizelek kuloodpornych standardu K1A-O2 i 410 hełmów balistycznych o odłamkoodporności O3 i kuloodporności K2. Na zdjęciu hełm H10 MICH z ostatniego zamówienia z 2014, dostarczonego przez Lubawa / Zdjęcia z archiwum Dariusza Borkowskiego

Poczta Polska chce kupić 460 kamizelek kuloodpornych standardu K1A-O2 i 410 hełmów balistycznych o odłamkoodporności O3 i kuloodporności K2. Na zdjęciu hełm H10 MICH z ostatniego zamówienia z 2014, dostarczonego przez Lubawa / Zdjęcia z archiwum Dariusza Borkowskiego

Poczta Polska zamierza kupić 460 kamizelek kuloodpornych standardu K1A-O2 i 410 hełmów balistycznych o odłamkoodporności O3 i kuloodporności K2. Termin składania wniosków mija 13 marca. Negocjacjom mogą podlegać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki realizacji, a w szczególności cena. Po zakończeniu rozmów Poczta może zaprosić wybranych wykonawców do złożenia oferty ostatecznej.

Poczta chce kupić 322 kamizelek w ramach zamówienia gwarantowanego i 138 w opcji. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy do 40 dni od daty zatwierdzenia wzorów. Każda kamizelka musi być zapakowana w torbę służącą do jej przenoszenia w ręku lub na ramieniu, zabezpieczającą przed uszkodzeniem w czasie transportu. Do osłony muszą być dołączone dokumenty potwierdzające klasę kuloodporności i odłamkoodporności zgodnie z PN-V-87000:2011, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim.

Kamizelka ochronna dla pracownika ochrony/kierowcy jest osłoną zewnętrzną przeznaczoną do całorocznej ochrony przed pociskami i odłamkami. Poszycie ma być w wersji taktycznej modułowej z 25-mm systemem taśmowym i z przyczepianymi kieszeniami dyspozycyjnymi. Wkłady balistyczne muszą być na ramionach, wymagany jest pancerz na naramiennikach jako uzupełnienie ochrony ramion.

Budowa kamizelki ma umożliwiać przyczepianie w systemie taśmowym kieszeni dyspozycyjnych do przenoszenia: radiostacji, okienka na legitymację służbową, trzech magazynków pistoletu Glock 17 i telefonu komórkowego. Dodatkowo użytkownik może dołączyć kieszeń wielofunkcyjną Cargo i kieszeń dyspozycyjną. Na plecach ma znaleźć się pas rzepa do mocowania napisu w dwóch wierszach Poczta PolskaOchrona.

Kamizelki muszą być wykonane w czterech rozmiarach M, L, XL i XXL. Zamawiający określił termin niezawodności wkładów balistycznych kamizelki na 10 lat. Pozostałe elementy osłony mają być objęte gwarancją 24-miesięczną.

W ramach drugiego zadania Poczta Polska chce zamówić 410 hełmów w czasie 30 dni od daty zatwierdzenia wzorów. Masa osłon nie może przekraczać 2,5 kg, a ich odporność zgodnie z PN-V-87001:2011 odłamkoodporność i kuloodporność ma wynosić odpowiednio O3 i K2. Każdy hełm musi być zapakowany w torbę do jego przenoszenia. Wyposażenie dodatkowe obejmuje czarny pokrowiec maskujący wraz z 5 sztukami wkładów higienicznych.

Hełm powinien chronić głowę przed pociskami pistoletowymi, odłamkami lub uderzeniami mechanicznymi. Jego czerep ma zostać wykonany z materiałów kompozytowych. Uprząż musi składać się z wkładu mocująco-amortyzującego i obejmy brody z paskami potylicznymi. Wymagana gwarancja na zachowanie własności balistycznych ma wynosić minimum 10 lat, na wyposażenie wewnętrzne i pokrowiec minimum rok.

Analiza
Poczta Polska zamawia jednorazowo bardzo dużą partię balistycznych środków ochrony osobistej. Warto zauważyć, że w 2014 przedsiębiorstwo kupiło raptem 47 hełmów H10 MICH i 235 wkładów higienicznych, które dostarczyła spółka Lubawa. Obecne zamówienie można porównać ze zrealizowaną przez kielecką spółkę Holsters HPE dostawą 452 kamizelek kamuflowanych (z opcją na 257) dla Straży Granicznej w 2017 (709 kamizelek dla SG, 2017-03-23). Liczba zamawianych hełmów przewyższa umowę dla Policji zrealizowaną przez Lubawę pod koniec 2017 na dostawę 210 Busch AMP-1E (Lubawa dla skarbówki i Policji, 2017-12-14).

Analiza wymagań wykazuje wiele niejasności i niedomówień technicznych. O ile warunki jakie muszą spełniać kamizelki odłamko- i kuloodporne napisano w sposób w miarę jednoznaczny, to opis poszukiwanego hełmu budzi wiele wątpliwości.

Poczta Polska, która jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, zobowiązana jest z mocy prawa stosować przepisy prawa zamówień publicznych. Teoretycznie mają być jasne i przejrzyste oraz zawierać dokładny i ścisły opis dostawy.

W przypadku hełmu jest bardzo dużo niewiadomych. Opis jest niejednoznaczny, a nawet przesadzony – co pokazuje ogromna dopuszczalna masa hełmu sięgająca 2,5 kg! Z drugiej strony brak jest podstawowych informacji, dotyczy to rodzaju wyposażenia wewnętrznego, rodzaju łyżki podbródkowej, typu mocowania podpinki, liczby zapięć, szerokości taśm fasunku, typu regulacji długości taśm podpinki i koloru czerepu.