Przejdź do serwisu tematycznego

Pierwszy Black Hawk w Państwowej Straży Pożarnej

Podczas rozpoczęcia międzynarodowych ćwiczeń Cooperation 2023, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zaprezentowała pierwszy z dwóch śmigłowców pożarniczych S-70i Black Hawk International, zakupiony wraz z Komendą Główną Policji.

W poniedziałek, 4 września, na terenie powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim podczas rozpoczęcia dwudniowych międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych Cooperation 2023, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) zaprezentowała pierwszy z dwóch śmigłowców pożarniczych Lockheed Martin/Sikorsky S-70i Black Hawk International, zakupiony wraz z Komendą Główną Policji (KGP) i wyprodukowany w PZL Mielec.

Dwa śmigłowce zostały zakupione przez Komendę Główną Policji i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej 9 grudnia 2022 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wraz z pakietem szkoleniowym, częściami zapasowymi i wyposażeniem za równowartość 350 mln zł. Zgodnie z harmonogramem, pierwszy śmigłowiec miał zostać przekazany we wrześniu 2023, a drugi w IV kwartale 2024 (Dwa kolejne S-70i Black Hawk dla Policji).

Zakup został sfinansowany w ramach projektu NFOŚiGW pn. Pomagamy i chronimy – Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności, realizowanego w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

Śmigłowiec będący w zasobach Policji i Państwowej Straży Pożarnej stacjonujący na terenie Warszawy, będzie dysponowany za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego PSP do działań na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Policji, Państwowej Straży Pożarnej i NFOŚiGW. Black Hawk wyposażony jest w sprzęt do gaszenia pożarów lasów oraz umożliwia prowadzenie skomplikowanych akcji ratunkowych.

Głównym zadaniem obu śmigłowców będzie ochrona bioróżnorodności poprzez wspieranie między innymi akcji gaśniczych podczas wielkopowierzchniowych pożarów, w tym w najwyższych formach ochrony przyrody, jakim są parki narodowe, ograniczanie skutków zagrożeń powodziowych, w tym wywołanych zatorami lodowymi w okresie zimy oraz wczesnowiosennych roztopów, jak również realizacja innych zadań ustawowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Zdjęcia: KG PSP

Inicjatorem pozyskania środków finansowych z NFOŚiGW była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, której kierownictwo na podstawie pozytywnych doświadczeń z działań gaśniczych w Turcji w 2021 oraz ubiegłorocznych w Czechach dostrzegło możliwość szerszego wykorzystania śmigłowca S-70i Black Hawk w celu ochrony bioróżnorodności poprzez ochronę pożarową rozległych obszarów przyrodniczych.

Trzy tego typu wiropłaty już od 5 lat wykorzystywane są w Lotnictwie Policji nie tylko do zadań typowo policyjnych, np. wspierania działań kontrterrorystów, policjantów prewencji, ruchu drogowego czy ale także, jak to było przez kilkanaście miesięcy, do monitorowania rejonu granicy polsko-białoruskiej czy wspomagania działań służb ratowniczych, np. Straży Pożarnej czy TOPR i GOPR. Zostały zakupione w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych podległych MSWiA. Dwa S-70i zostały odebrane 30 listopada 2018 na podstawie umowy z 30 maja tego samego roku o wartości 142,66 mln zł. Trzeci został zamówiony 19 listopada 2018 za 65,04 mln zł netto, a jego dostawa została zrealizowana do końca marca 2019.

Do wyjątkowych zadań realizowanych z wykorzystaniem policyjnego Black Hawka należały z pewnością akcje gaszenia rozległych pożarów, jak to było w ubiegłym roku w Turcji, a w tym roku na Mazowszu i w Czechach. Akcja ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Turcji była pierwszą wspólną misją poza granicami kraju. Ze strony Policji brało w niej udział czterech pilotów oraz czterech mechaników pokładowych. Przez tydzień policyjnym Black Hawkiem w ekstremalnych warunkach pomagali z powietrza gasić pożary na południu kraju. Z wykorzystaniem specjalnego zbiornika na wodę tzw. Bambi Bucket o pojemności 3 tys. litrów wykonali w tym czasie 214 zrzutów, czyli ponad 640 ton wody, głównie w miejsca, gdzie było to możliwe jedynie ze śmigłowca. W czerwcu 2023 Black Hawk Policji gasił pożar przy Biebrzańskim Parku Narodowym (Black Hawk z Bambi Bucket wyruszył gasić pożar w Czechach, Policyjny Black Hawk z Bambi Bucket gasił pożar, Polska wesprze Turcję w walce z pożarami).

Cooperation 2023

W ćwiczeniu Cooperation 2023 biorą udział pododdziały ratownicze z 6 państw tj.: Państwowej Straży Pożarnej oraz specjalistyczne grupy ratownicze z Ukrainy, Litwy, Estonii, Mołdawii oraz Rumunii. Uczestnicy podczas manewrów będą sprawdzać i doskonalić współdziałanie, według scenariusza ćwiczeń, który obejmuje swym zakresem realizację zadań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożeń CBRNE związanych z ratownictwem chemicznym, biologicznym oraz radiologicznym, a także gaszenie wielkopowierzchniowych pożarów lasów z wykorzystaniem m. in. statków powietrznych.

Celem głównym ćwiczeń jest sprawdzenie współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz grup międzynarodowych podczas zdarzeń o dużych rozmiarach związanych z zagrożeniem CBRN a także sprawdzenie procedur związanych z uruchomieniem pomocy międzynarodowej, praktyczne sprawdzenie możliwości współpracy z grupami międzynarodowymi, sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego oraz doskonalenie umiejętności organizacji łączności współdziałania i dowodzenia z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi teleinformatycznych.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X