28 i 29 lipca Muzeum Marynarki Wojennej (MMW) w Gdyni zawarło dwie umowy z Komendą Portu Wojennego Gdynia i PGZ Stocznią Wojenną, na mocy których przejęło wycofany dwa lata temu okręt podwodny ex-ORP Sokół (294), obecnie nazywany obiektem 294, który zostanie wyslipowany na ląd i odpowiednio przygotowany jako ekspozycja stała. Umowy ze strony MMW, sygnował dyrektor placówki, Tomasz Miegoń.
  Na mocy umowy podpisanej przez dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej Tomasza Miegonia z wiceprezesem PGZ Stoczni Wojennej Adamem Krzemińskim, okręt podwodny zostanie wyslipowany (wyciągnięty) na ląd, umyty i zabezpieczony

Na mocy umowy podpisanej przez dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej Tomasza Miegonia z wiceprezesem PGZ Stoczni Wojennej Adamem Krzemińskim, okręt podwodny zostanie wyslipowany (wyciągnięty) na ląd, umyty i zabezpieczony

Pozyskany nieodpłatnie w Norwegii w lutym 2002, ex-HNoMS Stord (S-308), był jednym z pięciu okrętów podwodnych typu Kobben (projektu IKL IK29), obok ex-Skolpen (S-306), ex-Svenner (S-309), ex-Kunna (S-319) i ex-Kobben (S-318). Ostatni z nich został magazynem części zamiennych dla pozostałych, które weszły do służby jako OORP Sokół, Sęp (295), Bielik (296) i Kondor (297). Sokoła wycofano 8 czerwca 2018, zaś Kondora 20 grudnia 2017. Podobny los czeka wkrótce SępaBielika. Ten ostatni przechodzi naprawę (Naprawa ORP Bielik, 2019-10-18).

Zgodnie z doniesieniami prasowymi z 13 marca 2018, Ministerstwo Obrony Narodowej wydało zgodę dla MMW na przekształcenie Sokoła, po zakończeniu jego służby w Marynarce Wojennej, w okręt-muzeum, który stanie suchym doku obok Akwarium w Gdyni.

Po zabezpieczeniu rozpoczną się prace przygotowawcze do realizacji prac adaptacyjnych jednostki na cele muzealne. Według informacji sprzed dwóch lat, okręt stanie w suchym doku obok Akwarium w Gdyni / Zdjęcia: Muzeum Marynarki Wojennej

Po zabezpieczeniu rozpoczną się prace przygotowawcze do realizacji prac adaptacyjnych jednostki na cele muzealne. Według informacji sprzed dwóch lat, okręt stanie w suchym doku obok Akwarium w Gdyni / Zdjęcia: Muzeum Marynarki Wojennej

W czasie swojej służby w Dywizjonie Okrętów Podwodnych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni od 4 czerwca 2002 do 8 czerwca 2018, Sokół przebył prawie 26 tysięcy mil morskich, wykonując 174 ćwiczebne zanurzenia. Ostatnim dowódcą był kmdr ppor. Łukasz Szmigiel. W chwili wycofania ze służby, kadłub okrętu miał prawie 52 lata.

W związku z sukcesywnym wycofywaniem Kobbenów, a w dalszej kolejności najmłodszego i największego w polskiej flocie wojennej ORP Orzeł (271) projektu 877E/Kilo, planowany jest pomostowy zakup szwedzkich okrętów podwodnych HSwMS SödermanlandÖstergötland, zmodyfikowanego typu A17 Södermanland. 9 kwietnia br. szwedzki rząd przedłożył parlamentowi (Sveriges Riksdag) projekt korekty ustawy budżetowej w ramach półrocznego przeglądu wydatków. W ramach rządowego dokumentu 2019/20:99 uwzględniono propozycję sprzedaży Polsce obu jednostek (Pomostowa Orka w rękach szwedzkich parlamentarzystów, 2020-04-16).