1 kwietnia niemiecki koncern Rheinmetall AG poinformował, że spółka Liebherr-Werk Ehingen dostarczyła Urzędowi do spraw zakupów obronnych Bundeswehry BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) pierwsze opancerzone żurawie samochodowe G-LTM 1090-4.2 i pojazdy ewakuacyjne G-BKF, zamówione procedurą bezprzetargową 17 lipca 2017. Dwa kontrakty o łącznej wartości 175,6 mln EUR (756,9 mln zł) obejmują dostawę 38 G-LTM i 33 G-BKF z terminem do 2021.

Opancerzone żurawie samochodowe G-LTM 1090-4.2 cechują się wysoką mobilnością i zwrotnością. Są napędzane 6-cylindrowym silnikiem wysokoprężnych Liebherr o mocy 330 kW i momencie obrotowym 2335 Nm.

Opancerzone żurawie samochodowe G-LTM 1090-4.2 cechują się wysoką mobilnością i zwrotnością. Są napędzane 6-cylindrowym silnikiem wysokoprężnych Liebherr o mocy 330 kW i momencie obrotowym 2335 Nm.

Dostawa pierwszej partii zamówionych pojazdów zakończyła się w lutym 2019, zgodnie z harmonogramem. 21 września Rheinmetall AG zawarł umowę z Liebherr-Werk Ehingen o wartości kilkudziesięciu milionów euro na dostawę opancerzonych kabin kierowcy i operatora dźwigu do G-LTM i G-BKF. Kabiny chronią załogę przed ostrzałem, skutkami detonacji min i improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) oraz skażeniem bronią masowego rażenia. Kabiny o identycznej konstrukcji dostarczono w 2018, tj. w 5 lat od rozpoczęcia nad nimi prac, zgodnie z wymogami Bundeswehry. Podwoziem bazowym obu typów pojazdów są czteroosiowe samochody ciężarowe wysokiej mobilności RMMV HX2 (Pierwsze RMMV HX2 dla Bundeswehry, 2018-11-08, RMMV HX2 dla szwedzkich Patriotów, 2019-01-19).

Opancerzone ciężkie pojazdy G-BKF z żurawiem są elastycznym i ekonomicznym narzędziem wsparcia logistycznego i ewakuacyjnego. /Zdjęcia: Rheinmetall AG

Opancerzone ciężkie pojazdy G-BKF z żurawiem są elastycznym i ekonomicznym narzędziem wsparcia logistycznego i ewakuacyjnego. /Zdjęcia: Rheinmetall AG

Prototyp ciężkiego pojazdu ewakuacyjnego G-BKF został zaprezentowany podczas paryskich targów Eurosatory 2016, ale pojazd był już faktycznie gotowy dwa lata wcześniej. Został wyposażony w teleskopowe ramię o długości 20,9 m, udźwigu 20 t wraz z dwoma wyciągarkami. Powyższy osprzęt pozwala zarówno na ewakuację poprzez holowanie ciężkich pojazdów, jak wykonywania typowych operacji przeładunkowo-załadunkowych, takich jak kontenerów, palet, nadwozi i modułów systemów uzbrojenia, zarówno w warunkach polowych, jak i magazynowych (Belgia kupuje WZT, 2019-01-11).

G-LTM 1090-4.2 jest z kolei zmilitaryzowaną wersją żurawia samochodowego LTM 1090-4.2, która miała swoją premierą podczas targów Eurosatory 2018. Jest wyposażony w teleskopowe ramię o długości 37,5 m, a także wyciągarkę. Warto podkreślić, że siedemnaście z zamówionych pojazdów wyposażono w przeciwwagę o masie 8,4 t, a pozostałe szesnaście – 22,4 t (Elefant 2 dla Bundeswehry, 2018-12-14).