14 marca Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów Komendy Głównej Policji (KGP) ogłosił w ramach procedury przyśpieszonej przetarg na dostawę 115 karabinków reprezentacyjnych MSBS-R (lub konstrukcji równoważnych) do amunicji 5,56 mm x 45. Tym samym Policja będzie kolejną formacją po Wojsku Polskim (wykorzystującym 640 MSBS-R) i Służbie Więziennej (używającej 40 MSBS-R), która zamierza kupić reprezentacyjną broń z radomskiego Łucznika (Karabinki reprezentacyjne dla WP, 2017-09-04).

Policja będzie kolejną formacją po Wojsku Polskim i Służbie Więziennej, która zamierza kupić 5,56-mm karabinki reprezentacyjne MSBS-R / Zdjęcie: Michał Wójcik/BRWP, Fabryka Broni

Policja będzie kolejną formacją po Wojsku Polskim i Służbie Więziennej, która zamierza kupić 5,56-mm karabinki reprezentacyjne MSBS-R / Zdjęcie: Michał Wójcik/BRWP, Fabryka Broni

Wraz z bronią KGP zamierza kupić 11 skrzyń transportowych typu PELI, z których każda ma mieścić pięć karabinków z magazynkami, nożem bagnetem i pasem nośnym. W budżecie na zakup broni i towarzyszącego wyposażenia wstępnie zarezerwowano 1 138 211,38 zł. Oferty na dostawy mają zostać otwarte 30 marca 2018. Kryteriami wyboru mają być w 40% termin gwarancji i w 60% cena. Dostawy broni mają zakończyć się 29 czerwca 2018.

Zakup 5,56-mm karabinków reprezentacyjnych MSBS-R jest realizacją postanowień zaakceptowanej przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji notatki służbowej 5 lutego 2018, zgodnie z którą broń ta ma zastąpić w Kompanii Reprezentacyjnej Policji (KRP) obecnie użytkowane konstrukcje strzeleckie.

W uzasadnieniu zastosowania procedury przyśpieszonej podano, że KRP będzie zabezpieczać wraz z jednostkami reprezentacyjnymi wystawianymi przez Siły Zbrojne RP, wysokiej rangi uroczystości państwowe m.in. ceremonię upamiętnienia: uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ponieważ elementem tych uroczystości jest udział Kompanii Reprezentacyjnej Policji w Uroczystej Zmianie Posterunku Honorowego odbywającej się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Stąd też, jak dowodzi KGP, zachodzi konieczność wyposażenia wszystkich pododdziałów honorowych w niej uczestniczących w broń rodzimej produkcji. A jednocześnie skrócono termin przewidziany na składanie ofert do 15 dni.