7 lipca europejskie konsorcjum MBDA poinformowało, że spółka Mesko ze Skarżyska-Kamiennej dostarczy kolejne podzespoły i komponenty do produkcji pocisków rakietowych, pogłębiając tym samym strategiczne partnerstwo ze spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) w dziedzinie technologii rakietowych. MBDA przyznało też Mesko certyfikat dostawcy pierwszego poziomu.

Po raz pierwszy spółka Mesko wyprodukuje komponenty do pocisków rakietowych klasy powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-132 ASRAAM, stanowiących uzbrojenie rodziny samolotów wielozadaniowych Lockheed Martin F-35 Lightning II. Użytkownikami pocisków są brytyjskie wojska lotnicze Royal Air Force (RAF) i australijskie Royal Australian Air Force (RAAF) / Grafika: MBDA

Po raz pierwszy spółka Mesko wyprodukuje komponenty do pocisków rakietowych klasy powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-132 ASRAAM, stanowiących uzbrojenie rodziny samolotów wielozadaniowych Lockheed Martin F-35 Lightning II. Użytkownikami pocisków są brytyjskie wojska lotnicze Royal Air Force (RAF) i australijskie Royal Australian Air Force (RAAF) / Grafika: MBDA

W ramach nowego zamówienia spółka Mesko po raz pierwszy wyprodukuje komponenty do pocisków rakietowych klasy powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-132 ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile), stanowiących uzbrojenie rodziny samolotów wielozadaniowych Lockheed Martin F-35 Lightning II (Osiemnastu chętnych na Sonę, 2020-06-26).

Dodatkowo, spółce ze Skarżyska-Kamiennej została powierzona produkcja kolejnej partii komponentów do rakietowych pocisków przeciwlotniczych z rodziny CAMM (Common Anti-Air Modular) i przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) z rodziny Brimstone. Są one oferowane Wojsku Polskiemu w programach obrony powietrznej krótkiego zasięgu kr. Narew i niszczyciela czołgów kr. Ottokar-Brzoza (MBDA testuje CAMM-ER, 2019-12-01; PGZ i MBDA o niszczycielu czołgów, 2019-11-06; MSPO2019: CAMM posadowiony na Jelczu, 2019-09-06).

Adrian Monks, dyrektor sprzedaży i rozwoju działalności MBDA w Polsce, powiedział, że kolejne zamówienie oraz przyznanie certyfikatu dostawcy pierwszego poziomu sprawia, że Mesko ugruntowało swoją pozycję jako partnera MBDA. Oczekujemy, że polska spółka będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w rozwoju oraz dostawach bogatego portfolio pocisków MBDA (MBDA testuje Brimstone 3, 2019-03-21).

Podczas XVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2019 w Kielcach, konsorcjum MBDA ogłosiło, że Mesko stało się częścią globalnego łańcucha dostaw zarówno dla pocisków rakietowych CAMM, jak i dla Brimstone. Od tego czasu polska spółka wyprodukowała i dostarczyła MBDA ponad 1000 części pocisków, które zostały użyte w pociskach najnowszej generacji, przeznaczonych na rynek globalny. Dostarczone komponenty spełniły i w wielu przypadkach przekroczyły rygorystyczne wymagania jakościowe obowiązujące w MBDA. Ponadto konkurencyjne ceny zapewniły opłacalność produkcji dla MBDA i klientów z całego świata zamawiających pociski Brimstone i CAMM.

Zespół MBDA odwiedził zakłady Mesko w Skarżysku-Kamiennej i Pionkach, gdzie przeprowadził ocenę kompetencji przemysłowych. Efektem wizyty było przyznanie spółce certyfikatu dostawcy pierwszego poziomu. Mesko, jako część globalnego łańcucha podwykonawców MBDA, ściśle współpracuje z zespołami technicznymi konsorcjum, m.in. uczestnicząc w kluczowych spotkaniach z dostawcami organizowanych w Wielkiej Brytanii.