20 kwietnia 2. Regionalna Baza Logistyczna (2. RBLog.) z Warszawy opublikowała informację z zawarcia umowy o wartości 4 518 000 zł netto (5 557 140 zł brutto) z wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) spółką Mesko na produkcję i dostawę elementów bojowych ładunków wydłużonych ZB-WŁWD.

2. RBLog. z Warszawy podpisała wielomilionową umowę ze spółką Mesko ze Skrarżyska-Kamiennej na dostawę ładunków wydłużonych ZB-WŁWD / Zdjęcie: 11. LDKPanc.

Postępowanie w tej sprawie było prowadzone procedurą negocjacyjną od 19 marca br. Zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczyła dostawy 800 zapłonników PP-9/10 (w tym 650 w ramach zamówienia gwarantowanego i 150 w ramach zamówienia opcjonalnego). Druga część dotyczyła dostawy 101 silników rakietowych SR-M-Ł WD (w tym 92 w ramach zamówienia gwarantowanego i 9 w ramach zamówienia opcjonalnego).

Budżet zamówienia na część pierwszą wyniósł 336 496 zł netto (413 890,08 zł brutto), a złożona przez Mesko oferta miała wartość 276 000 zł netto (339 480‬ zł brutto). Z kolei budżet na część drugą wyniósł 4 214 326 zł netto (5 183 620,98 zł brutto), a wartość oferty – 4 242 000 zł netto (5 217 660‬ zł brutto). Poprzednia umowa w tej sprawie, o łącznej wartości 10 mln zł netto (12,3 mln zł brutto) została podpisana 9 stycznia 2019.

Negocjacje z Mesko wynikały z faktu, iż przedsiębiorstwo to jest jedynym właścicielem dokumentacji technicznej do produkcji ZB-WŁWD. Pierwotnym dostawcą były Zakłady Tworzyw Sztucznych (ZTS) Pronit, które zostały postawione w stan upadłości w 2000, a następnie Zakłady Produkcji Specjalnej (ZPS) w Pionkach, które przejęły od syndyka część infrastruktury, linii technologicznych i dokumentacji produkcyjnej. W 2012 ZPS w Pionkach zostały przejęte przez spółkę Mesko (Kolejne inwestycje w Mesko).

Holowana wyrzutnia ładunków wydłużonych ZB-WŁWD jest przeznaczony do wykonywania przejść w polach minowych, eksploatowanym w Wojsku Polskim od lat 1980. Uzbrojona jest w pięć 100-kg ładunków wybuchowych rozłożonych na pięciu 100-metrowych żyłach, które wystrzeliwane są przy pomocy silników rakietowych na zidentyfikowane pole minowe. W wyniku eksplozji ładunku dochodzi do reakcji łańcuchowej i detonacji min ustawionych na oczyszczanym obszarze o szerokości 4 metrów dla każdej z żył. Obecnie nie trwają żadne prace rozwojowe i wdrożeniowe sprzętu będącego zamiennikiem tego typu (Dostawa ćwiczebnych zespołów ZC-WŁWD).