Przejdź do serwisu tematycznego

Grupa WB z umową na serwis Topaz

2. Regionalna Baza Logistyczna podpisała umowę z Grupą WB na serwis systemu ZZKO Topaz oraz wsparcie eksploatacji dywizjonów rakietowych i artylerii Wojsk Lądowych.

W piątek, 5 kwietnia 2024, 2. Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy (2. RBLog.) podpisała umowę o wartości 35 699 997,24 zł ze spółką WB Electronics (część Grupy WB) na usługę serwisowania systemu ZZKO Topaz oraz wsparcie eksploatacji dywizjonów rakietowych i artylerii na który zamontowany jest Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem Topaz, System Kierowania Ogniem Topaz oraz radiostacji typu RRC (Grupa WB będzie serwisować system TOPAZ w Sulechowie).

Zdjęcie: Grupa WB

Umowa będzie realizowana pomiędzy 12 kwietnia 2024 a 30 listopada 2026. Zamawiający wybrał procedurę negocjacji z wybranym podmiotem bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie. Wynika to z faktu, że, jak czytamy, spółka WB Electronics oświadczyła, że jest autorem i jedynym właścicielem praw autorskich, w zakresie projektu mechaniczno-elektronicznego, jak i oprogramowania, dotyczącego: Pokładowego Zestawu Łączności Wewnętrznej FONET, a także posiada na przedmiotowy produkt zastrzeżony znak towarowy, Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ.

Oświadczyła także, że nie udostępnił i nie zamierza udostępniać praw do dokumentacji technicznej innym podmiotom gospodarczym. Dokumentacja Techniczna na Zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem dywizjonu artylerii TOPAZ stanowi własność WB Electronics.

Ze złożonych przez wykonawcę oświadczeń wynika, iż nie ma innych podmiotów, które bez ww. dokumentacji technicznej mogłyby świadczyć usługę serwisowania systemu ZZKO Topaz oraz wsparcie eksploatacji dywizjonów rakietowych i artylerii na których zamontowany jest Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem Topaz, System Kierowania Ogniem Topaz oraz radiostacji typu RRC.

Przypomnijmy, że 14 marca br., Polska po spełnieniu wszystkich testów interoperacyjności uzyskała członkostwo w międzynarodowej inicjatywie Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA). Tym samym Topaz potwierdził nadany mu przez Wojsko Polskie status narodowego systemu artyleryjskiego dla Wojsk Rakietowych i Artylerii, wpisany w łańcuch sojuszniczego dowodzenia (Polska z systemem TOPAZ przyjęta do ASCA).

Pomiędzy 7 a 23 lipca 2023 zautomatyzowany system kierowania ogniem Topaz z interfejsem ASCA poddano szczegółowym testom interoperacyjności z systemami sojuszniczymi (Udane testy systemu Topaz z interfejsem ASCA).

7 lipca 2023 Agencja Uzbrojenia zawarła umowę wykonawczą z WB Electronics do umowy ramowej z listopada 2022, dotyczącej modyfikacji ZZKO Topaz do standardu Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia i Kierowania (ZSKiD) środkami rażenia w ramach połączonego wsparcia ogniowego Topaz+ (Umowa wykonawcza na Topaz+ z ASCA dla Wojska Polskiego).

Warto dodać, że 23 maja 2023 System Kierowania Ogniem Topaz został wybrany przez pierwszego użytkownika eksportowego – Bułgarię (Grupa WB dostarczy system Topaz dla Bułgarii).

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X