6 lipca Komenda Główna Policji opublikowała ogłoszenie o zakupie blisko 1,3 tys. granatów hukowo-błyskowych typu NICO lub równoważnych w odmianie treningowej i konfiguracjach jedno-, sześcio- i dziewięciodetonacyjnych, w ramach zamówienia podstawowego i opcjonalnego.

Granaty hukowo-błyskowe są używane w Policji przede wszystkim przez oddziały antyterrorystyczne. / Zdjęcie: Policja

Granaty hukowo-błyskowe są używane w Policji przede wszystkim przez oddziały antyterrorystyczne. / Zdjęcie: Policja

Postępowanie w ramach procedury otwartej na dostawy 1277 granatów zostało podzielone na pięć części. Pierwsze trzy zadania obejmują zakup granatów: 287 (z opcją na 92) 1-hukowo-błyskowych, 373 6-hukowo-błyskowych i 461 (z opcją na 50) 9-hukowo-błyskowych. Pozostałe dwa dotyczą pozyskania 14 granatów treningowych wielokrotnego użytku i dostosowanych do nich 1293 zapalników wymiennych.

Dostawy granatów mają zostać zrealizowane między 27 sierpnia a 20 grudnia 2018. Policja zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji do 60 dnia licząc od daty zawarcia umowy.

Poprzednia procedura dostaw granatów hukowo-błyskowych została ogłoszona w czerwcu 2017. Obejmowała zamówienie na 1323 granaty hukowo-błyskowe i treningowe oraz 650 zapalników do granatów treningowych. 17 sierpnia 2017 podpisano umowę o wartości 560 tys. zł ze spółką IMS Griffin (Straż Graniczna zamawia maski, 2018-06-28; Granaty dla GROM, 2017-11-19; DM111 dla komandosów, 2017-10-23), która jako jedyna złożyła ofertę (poza wkładkami Plus-System CS/1-D).