Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej opublikowało informację, dotyczącą przetargu na zakup dwóch samolotów patrolowych dla Lotnictwa Straży Granicznej. Otwarcie ofert miało miejsce 23 kwietnia 2018. Napłynęło siedem ofert z Polski i z zagranicy. Gestor zakładał, że koszt samolotów nie może przekroczyć 113 566 758,50 zł brutto. Zgłosiło się siedmiu oferentów, z których jeden przekroczył założony budżet. Zakupione samoloty mają być wykorzystywane do patrolowania morskiego odcinka granicy państwa.

Lotnictwo Straży Granicznej eksploatuje samoloty M28 Skytruck. Mogą one operować z krótkich dróg startowych i lotnisk trawiastych. /Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Lotnictwo Straży Granicznej eksploatuje samoloty M28 Skytruck. Mogą one operować z krótkich dróg startowych i lotnisk trawiastych. /Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Wszyscy oferenci spełniają wymogi techniczne, udzielając gwarancji na okres 36 miesięcy lub 1500 godzin lotu na płatowiec, skrzydła, napęd, awionikę, system obserwacji powietrznej, radar poszukiwawczy działający w zakresie 360 stopni, system identyfikacji automatycznej jednostek nawodnych typu AIS (Automatic Identification System) i telefon łączności satelitarnej z dostępem do Internetu. Dostawy zadeklarowano na okres pomiędzy 1 lutego a 1 października 2020.

Zwycięzca zostanie wyłoniony uwzględniając kryterium najniższej ceny oraz gwarancji i maksymalnej ładowności. Nie ujawniono, jakie modele samolotów zostały zaoferowane w postępowaniu, lecz wiadomo, że muszą być napędzane dwoma silnikami turbośmigłowymi o mocy 770-1250 KM każdy. Wymogiem jest pomieszczenie na pokładzie co najmniej siedmioosobowej załogi. Ma się ona składać z dwóch pilotów, dwóch operatorów systemów pokładowych, jednego technika oraz dwóch pasażerów. Samolot musi być dostosowany do wykonywania lotów zarówno w dzień, jak i w nocy.

Maksymalna masa startowa została określona 6-7,6 tony, a masa ładunku użytecznego to co najmniej 950 kg. Maksymalna prędkość przelotowa musi wynosić co najmniej 180 węzłów (333 km/h), a pułap użyteczny minimum 20 tys. stóp (6,1 km). Długość rozbiegu podczas startu, jak i dobiegu podczas lądowania określono na maksymalnie 900 m. Długotrwałość lotu musi wynosić co najmniej 5,5 godziny z zapasem 30 minut.

Wymogiem odbiorcy jest zabudowanie pokładowego wyposażenia specjalistycznego. Ma to być system obserwacji lotniczej złożony z głowicy optoelektronicznej o masie co najmniej 48 kg i średnicy 400 mm z kamerą dzienną w rozdzielczości HD, kamerą na podczerwień 3. generacji, dalmierzem laserowym o zasięgu min. 20 km, automatycznym systemem śledzenia, zaawansowanej obróbki obrazu oraz odbiornikami GPS i INS. Dookólny radar musi pracować w zakresie pasma X. Zasięg wykrywania określono na co najmniej 120 mil morskich (222,24 km). Ma również wykrywać co najmniej 200 celów.

Oferenci:
1. Polskie konsorcjum JB Investments (Lider) i Aero Club proponujące samoloty za 109 783 650 zł brutto;
2. Niemiecko-polskie konsorcjum Beechcraft Berlin Aviation (Lider) i Arminex Trading z ofertą na 125 749 050 zł brutto;
3. Czeska spółka Ceska letecka servisni z samolotami wycenionymi na 97 334 282 zł netto;
4. Szwedzka spółka Bromma Air Mainteance z ofertą o wartości 91 580 538 zł netto;
5. Polsko-niemieckie konsorcjum GB Aircraft (Lider) i Aerodata proponujące samoloty za 108 556 110 zł brutto;
6. Brytyjska spółka Aerocare Aviation Services z ceną 84 200 000 zł netto;
7. Polsko-austriackie konsorcjum Parasnake Arkadiusz Szewczyk (Lider) i Airborne Technologies z samolotami wycenionymi na 109 224 000 zł brutto.