3 kwietnia Komenda Główna Straży Granicznej (KGSG) rozpoczęła przetarg nieograniczony na dostawy 1,6 tys. pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19. Zamówienie może zostać zwiększone o opcję na dostarczenie do 600 dodatkowych sztuk broni (Pistolety, pojazdy i sprzęt dla SG, 2018-03-15). Informacja o wykorzystaniu prawa opcji ma zostać złożona przez Straż Graniczną do 31 października 2018. Termin składania ofert mija 15 maja 2018 o godzinie 11:00. Broń ma zostać dostarczona do 14 grudnia 2018.

Obecnie funkcjonariusze Straży Granicznej są uzbrojeni m.in. w pistolety samopowtarzalne Glock 17 / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Obecnie funkcjonariusze Straży Granicznej są uzbrojeni m.in. w pistolety samopowtarzalne Glock 17 / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Straż Graniczna poszukuje broni działającej w oparciu o wykorzystanie energii krótkiego odrzutu lufy. Zamek ma być ryglowany przez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. Funkcję rygla ma pełnić odpowiednio ukształtowany górny występ tylnej części lufy, zaś rolę opory ryglowej okno wyrzutowe łusek.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opisuje pistolety jako broń z bijnikowym mechanizmem uderzeniowym, z mechanizmem spustowo-uderzeniowym z samonapinaniem (w odmianie DA/SA lub semi-DAO) o sile spustu 20-40 N. Konstrukcja ma być zasilana nabojem 9 mm x 19 z magazynka o pojemności minimum 15 sztuk amunicji. Prędkość wylotowa ma przekraczać 350 m/s. Skupienie pocisków dla czterech strzałów w odległości 25 mm ma wynosić R100<75 mm.

Pistolet ma mieć wskaźnik obecności naboju w komorze. Poszukiwana konstrukcja nie może być wyposażona w dodatkowy bezpiecznik nastawny ani bezpiecznik chwytowy. Zabezpieczenia broni muszą być zwalniane przez nacisk na język spustowy. Dźwignia zatrzymywania zamka musi być obustronna i pozwalać na łatwe zatrzymanie zamka w tylnym położeniu oraz jego zwolnienie.

Chwyt pistoletu musi być dostosowany do trzech rozmiarów dłoni użytkownika (małe, średnie i duże) przez dobór odpowiednich elementów dostarczanych z konstrukcją strzelecką. Osłona języka spustowego ma być ukształtowana tak, aby można go było trzymać oburącz. Zatrzask magazynka musi być umieszczony w pobliżu połączenia osłony spustu z chwytem. Ma być on obustronny lub przystosowany do przełożenia przez przeszkolonego użytkownika.

Wszystkie powierzchnie zewnętrzne broni muszą mieć matowe wykończenie – czarne lub grafitowe. Pistolet musi być wyposażony w szynę montażową standardu Picatinny/MIL-STD-1913. Szkielet ma być wyposażony w punkt do montażu linki zabezpieczającej w dolnej części chwytu. Siła wymagana do przeładowania broni nie może przekraczać 100 N.

Pistolet ma mieć z pustym magazynkiem masę poniżej 770 g. Długość nie może przekroczyć 190 mm, a szerokość większa od 36 mm. Wysokość od krawędzi celownika do najniżej położonej części magazynka musi być niższa od 140 mm. Żywotność lufy, zamka i szkieletu ma wynosić minimum 10 tys. strzałów amunicją bojową i 5 tys. strzałów na sucho oraz 5 tys. strzałów dla pozostałych części. Poszukiwana broń ma być wykonana z materiałów pozwalających go użytkować co najmniej 25 lat.

Pistolet ma mieć przyrządy celownicze mechaniczne, metalowe wykonane w kolorze broni, wyregulowane na 25 metrów. Mają być one wyposażone w kontrastowe znaczniki ułatwiające celowanie w postaci trzech punktów (jeden na muszce, dwa na szczerbinie) lub punktu na muszce i znaku w kształcie litery U na szczerbinie.

W skład kompletu ma wchodzić pistolet, trzy elementy dopasowujące broń do dłoni użytkownika, dwa magazynki, zestaw do czyszczenia i konserwacji (wycior, szczoteczka), instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i pudełko transportowe z tworzywa sztucznego.

Dodatkowo w ramach umowy ma zostać dostarczone: 12 katalogów części, 12 instrukcji obsługiwani technicznych, 12 instrukcji napraw, 11 przyrządów do regulacji szczerbinki, 11 narzędzi do całkowitego składania i rozkładania broni, 11 kompletów sprawdzianów, jak też wszystkie narzędzia, materiały i części zamienne niezbędne do wykonywania obsługiwań technicznych broni (przez 5 lat przy założeniu oddawania po 1000 strzałów rocznie). Wykonawca zamówienia ma też przeprowadzić jednodniowe szkolenie dla 22 mechaników mających zająć się powyższymi czynnościami.

Kryteriami oceny będą w 50% cena, w 20% czas gwarancji, w 20% żywotność i w 10% niezawodność. Liczba punktów za cenę ma być naliczana według algorytmu zakładającego podzielenie najtańszej oferty przez ofertę badaną i pomnożenia razy 50. Minimalny czas gwarancji to 5 lat za co oferent dostaje 0 punktów, za 6 lat – 6 punktów, za 7 lat – 10 punktów, a maksymalny czas wynosi 10 lat, za co przyznawane jest 20 punktów).

Żywotność określana jest liczbą oddanych strzałów amunicją bojową i na sucho. Za 10 tys. strzałów/5 tys. strzałów na sucho przyznawane jest 0 punktów, za 20 tys./10 tys. – 6 punktów, za 30 tys./10 tys. – 12 punktów, a za 40 tys./10 tys. strzałów bojowo/na sucho maksymalna wartość 20 punktów. Strzelanie sprawdzające przeprowadzane jest z częstotliwością 25-30 strz./min. Po wystrzeleniu 120 pocisków (8 magazynków) pistolet chłodzi się wodą, czyści i smaruje zgodnie z instrukcją. W ramach badania należy oddać zadeklarowaną liczbę strzałów.

Niezawodność jest mierzona liczbą zacięć na określoną liczbę strzałów amunicją 9 mm x 19 standardu NATO. Sprawdzanie ma odbywać się w przedziale temperatur od -40 do 50 °C, w warunkach niskich i wysokich temperatur, w warunkach pyłu, w warunkach deszczu. I tak za 1 zacięcie na 1000-1500 strzałów przyznawane jest 0 punktów, za 1 zacięcie na 1501-2500 strzałów – 5 punktów, za 1 zacięcie na 2501-3500 strzałów – 7 punktów, a za 1 zacięcie na 3500 tys. strzałów i więcej maksymalnie 10 punktów.

Analiza
Ciekawie wyglądają wymagania Straży Granicznej na nową broń strzelecką. Z miejsca eliminują pistolety z kurkowym mechanizmem uderzeniowym, jak też wszystkie modele Glocka (ze względu na brak szyny MIL-STD-1913) oraz HS Produkt (wyposażenie w bezpiecznik chwytowy).

Broń ma być dostosowana w pełni do strzelców prawo- i leworęcznych, wymaganiem jest obecność obustronnej dźwigni zatrzymywania zamka. O ile w wymagania nie wpisuje się FB P99AS, o tyle mieści się w nich Walther P99Q/PPQ, CZ P-10C oraz kilka innych nowoczesnych pistoletów bezkurkowych.