25 czerwca Komenda Główna Straży Granicznej podpisała z warszawską spółką Griffin Group Defence umowę o wartości 955 097,39 zł (1 174 769,79 zł z VAT) na dostawy 706 fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej, niż w 2018) masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami z opcją na dodatkowe 600. Postępowanie rozpoczęto 30 marca 2018, oferty otwarto 10 maja, a zamówienia udzielono 25 czerwca (Samoloty dla Straży Granicznej, 2018-06-27; P-10C dla Straży Granicznej?, 2018-05-29; Śmigłowiec dla Straży Granicznej, 2018-05-21; Pistolety, pojazdy i sprzęt dla SG, 2018-03-15).

Griffin Group Defence dostarczy Straży Granicznej maski przeciwgazowych z filtropochłaniaczami amerykańskiej spółki Scott Health & Safety / Zdjęcie: Griffin Group Defence

Griffin Group Defence dostarczy Straży Granicznej maski przeciwgazowych z filtropochłaniaczami amerykańskiej spółki Scott Health & Safety / Zdjęcie: Griffin Group Defence

Kryteriami wyboru oferty były cena (60%), gwarancja na maski (20%) i gwarancja na filtry (20%). Minimalny okres gwarancji ma wynosić co najmniej 10 lat dla maski przeciwgazowej, minimum 12 miesięcy dla filtropochłaniacza i co najmniej 2 lata dla toreb transportowych. W przypadku przechowywania, okres gwarancji ma wynosić, odpowiednio 10, 10 i 5 lat. Wyposażenie ma zostać dostarczone do magazynu uzbrojenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, a wykonawca zobowiązał się do zakończenia dostaw do 30 listopada 2018.

Do Straży Granicznej wpłynęły trzy oferty: PSO Maskpol z Konieczek o wartości 891 540,09 zł (zamówienie podstawowe 481 950,09), Griffin Group Defence z Warszawy o wartości 1 026 881,68 zł (podstawowe 555 113,68 zł) i Astra Concept z Warszawy o wartości 1 188 721,20 zł (podstawowe 642 601,20 zł).

Pierwszy i ostatni oferent dały czas gwarancji na maski na użytkowanie 10 lat, 12 miesięcy dla filtropochłaniacza i 2 lata na torby, na przechowywanie odpowiednio 15, 10 i 5 lat. Griffin dał 15 lat na używanie masek i 20 lat na ich przechowywanie. Ogółem PSO Makspol otrzymał 75 punktów (60, 0 i 15), Griffin 92,09 (52,09, 20 i 20), a Astra Concept 60 (45, 0 i 15).

Opis
Zamówione maski muszą zapewniać odpowiednią ochronę oczu i dróg oddechowych dla zagrożeń atomowych, biologicznych i chemicznych, a także spełniać  wymagania normy PN-EN-136:2001 (EN 136:1998). Osłona twarzy ma być wyposażona w komorę foniczną, umożliwiać użytkowanie hełmu typu MICH (Modular Integrated Comunnictation Helmet), noktowizorów, kamer termowizyjnych i posługiwanie się długą i krótką bronią palną.

Griffin Group Defence ma w swojej ofercie maski przeciwgazowe amerykańskiej spółki Scott Health & Safety. Maski nie ulegają zaparowaniu i są wykonane z hipoalergicznego elastomeru, dopasowanego do kształtu twarzy. Bezchromowe filtropochłaniacze zapewniają ochronę przed bojowymi środkami chemicznymi i biologicznymi, gazami uszkadzającymi układ nerwowy, środkami tłumienia rozruchów, aerozolami i mikroorganizmami, bakteriami i wirusami, toksycznymi gazami i parami przemysłowymi. Redukują zawartość dwutlenku węgla wewnątrz maski do minimum.