15 maja Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej opublikowało informację z otwarcia ofert na zakup 1600 pistoletów samopowtarzalnych w ramach zamówienia podstawowego, z opcją na dostarczenie dodatkowych 600 sztuk zwiększających ogólną liczbę broni do 2200. Samo postępowanie zostało ogłoszone 3 kwietnia (Straż Graniczna szuka pistoletów, 2018-04-11). Podczas otwarcia ofert Straż Graniczna poinformowała, że na zamówienie podstawowe zarezerwowano 3 844 000 zł.

Straż Graniczna będzie kolejną polską służbą, która przyjmie pistolet P-10C do uzbrojenia. Wcześniej broń tego typu trafiła w ręce funkcjonariuszy izb celno-skarbowych (m.in. 49 odebrała w 2017 Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku). Opracowany przez CZ bezkurkowy model P-10C zadebiutował w 2017 / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Straż Graniczna będzie kolejną polską służbą, która przyjmie pistolet P-10C do uzbrojenia. Wcześniej broń tego typu trafiła w ręce funkcjonariuszy izb celno-skarbowych (m.in. 49 odebrała w 2017 Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku). Opracowany przez CZ bezkurkowy model P-10C zadebiutował w 2017 / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Swoje oferty w postępowaniu zgłosiły dwie spółki: Zbrojownia z Piątnicy i Kaliber z Warszawy. Obie propozycje uznano za ważne, podmioty zadeklarowały dostawy broni do 14 grudnia 2018, jak też 10-letnią gwarancję na pistolety. Także warunki płatności zostały uznane za zgodne z projektem umowy.

Oferta Zbrojowni w ramach zamówienia podstawowego na 1,6 tys. pistoletów została wyceniona na 2 670 304 zł (1668,94 zł za komplet), zaś łącznie z opcją zwiększającą ich liczbę do 2,2 tys. na 3 589 276 zł (1631,49 zł za komplet). Biorąc pod uwagę specyfikację broni można uznać, że spółka z Piątnicy zaoferowała Straży Granicznej bezkurkowy pistolet samopowtarzalny CZ P-10C (P-10C i Bren 2 w Polsce, 2017-04-29).

Warszawski Kaliber zaoferował dostawy 1600 konstrukcji strzeleckich za 3 321 984 (2076,24 zł za komplet) w ramach zamówienia podstawowego. Razem z opcją koszt dostawy 2200 pistoletów samopowtarzalnych wyniosła 4 567 728 zł. Cena jednostkowa w tym przypadku pozostała stała.

Oferta Zbrojowni okazała się tak niska (3,6 mln zł), że kwota zarezerwowana przez Straż Graniczną na realizację zamówienia podstawowego (3,8 mln zł) wystarczy na zakup wszystkich pistoletów, łącznie z opcją. Co więcej, pozostanie ponad 254,7 tys. zł, za które można kupić ponad 150 wybranych konstrukcji strzeleckich.