Przejdź do serwisu tematycznego

WOT: Piąta edycja Agrykoli

W Dowództwie WOT w Zegrzu rozpoczął się ostatni etap kwalifikacji na piątą edycję kursu oficerskiego Agrykola.

25 maja zespół prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) z Zegrza poinformował, że w ubiegły weekend zakończyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na piątą edycję kursu oficerskiego Agrykola. O 120 miejsc na Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) i Akademii Wojsk Lądowych (AWL) walczy blisko 300 żołnierzy-ochotników, pełniących Terytorialną Służbę Wojskową (TSW). Założeniem projektu jest znalezienie urodzonych przywódców, którzy posiadają naturalne predyspozycje oraz wiedzę do tego by zostać oficerem OT (Studenci WAT będą odbywać praktyki w WOT).

W Dowództwie WOT w Zegrzu rozpoczął się ostatni etap kwalifikacji na piątą edycję kursu oficerskiego Agrykola

Głównymi miernikami kompetencji kandydatów są sprawdzian ze sprawności fizycznej (ocena niedostateczna dyskwalifikuje), badanie cech przywódczych, wiedza o miejscu WOT w systemie obronnym państwa, celach, misji oraz tożsamości formacji. Zasady kwalifikacji są stałe oraz transparentne. Każdy kandydat składa w swojej macierzystej brygadzie wniosek oraz wypełnia ankietę oceny służby wojskowej, i z liczbą uzyskanych tam punktów przyjeżdża do Dowództwa WOT w Zegrzu.

Punkty w szczegółowej ankiecie przyznawane są za dokonania, certyfikaty, zasługi i opinię służbową kandydata w brygadzie, udział w kursach wojskowych, osiągnięcia sportowe oraz za listy polecające od kombatantów – żołnierzy Armii Krajowej i weteranów walk o niepodległość oraz żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju. O miejsca na kursie Agrykola mogą starać się żołnierze OT, którzy posiadają co najmniej dyplom studiów I stopnia. Nie mogą być karani, w tym dyscyplinarnie w służbie wojskowej, muszą też wykazać się pozytywną oceną ze sprawdzianu sprawności fizycznej, prowadzonego w dniu kwalifikacji.

Centralna komisja WOT, przed którą stają kandydaci ocenia wiedzę wojskową oraz wysłuchuje autoprezentacji. W skład komisji wchodzą specjaliści z Dowództwa WOT, szkoleniowcy, specjaliści od wojskowych regulaminów, psycholodzy oraz specjaliści od komunikacji. Wyłonieni w kwalifikacji kandydaci zostaną skierowani na 13-miesięczny kurs prowadzony w trybie stacjonarno-rotacyjnym, w tym pierwszy miesiąc stacjonarnie, kolejne jedenaście miesięcy w systemie weekendowym oraz w ostatnim miesiącu dwa tygodnie stacjonarnie.

Program szkolenia oficerów TSW pod nazwą Agrykola został opracowany w 2017 przez DWOT oraz przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej. Nazwa projektu nawiązuje do szkoły podchorążych rezerwy piechoty Agrykola, założonej w 1941 przez Kedyw Komendy Głównej AK / Zdjęcia: WOT

Obecna kwalifikacja prowadzona jest na piątą edycję kursu Agrykola. Kurs będzie prowadzony w dwóch Akademiach Wojskowych (AWL i WAT). We wrocławskiej AWL szkolenie rozpocznie się we wrześniu. Udział w nim wezmą żołnierze szkolący się w specjalnościach lekkiej piechoty i rozpoznania. W WAT szkolenie ruszy od listopada. Tu szkolić się będą kandydaci na oficerów o specjalnościach: eksploatacji systemów łączności, ogólnologistycznej oraz saperskiej. Po trzynastu miesiącach nauki żołnierze przystąpią do egzaminu oficerskiego zgodnie ze standardem kształcenia oficera WP. Wśród kandydatów są osoby o bardzo szerokim spektrum zainteresowań i zawodów: przedsiębiorcy, sadownik, urzędnicy, informatycy, specjaliści IT, czy nauczyciele.

Obecnie kontynuowane są edycje przerwane pandemią COVID-19, trzecia i czwarta edycja kursu Agrykola. Bierze w niej udział około blisko 180 żołnierzy OT. W sumie, w dotychczas zakończonych – dwóch edycjach kursu przeszkolono 106 żołnierzy OT, część z nich została już promowana na stopień podporucznika (WOT: Czwarta edycja Agrykoli).

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X