21 listopada Komenda Główna Policji opublikowała informację o podpisaniu umów z dwoma podmiotami krajowymi na dostawę granatów hukowo-błyskowych typu NICO lub równoważnych w odmianie treningowej i konfiguracjach jedno-, sześcio- i dziewięciodetonacyjnych (Granaty dla Policji, 2018-07-08).

Dostawa 1277 granatów wraz z zapalnikami wymiennymi trafi przede wszystkim do jednostek antyterrorystycznych Policji. W 2017 otrzymały one 1323 granaty hukowo-błyskowe i treningowe oraz 650 zapalników do granatów treningowych. /Zdjęcie: Policja

Dostawa 1277 granatów wraz z zapalnikami wymiennymi trafi przede wszystkim do jednostek antyterrorystycznych Policji. W 2017 otrzymały one 1323 granaty hukowo-błyskowe i treningowe oraz 650 zapalników do granatów treningowych. /Zdjęcie: Policja

Postępowanie zostało uruchomione 6 lipca i zakładało dostawę 1277 granatów wraz z zapalnikami wymiennymi w pięciu częściach w ramach zamówienia podstawowego i opcjonalnego. Kryteriami wyboru ofert były cena (60%), termin realizacji (30%) i okres gwarancji (10%). Umowy z wybranymi podmiotami zostały zawarte 29 października, a ich całkowita wartość wyniosła 502 566,12 zł bez VAT (Policja przyjęła RGP-40, 2017-04-18, Oferty na transportery dla Policji, 2018-11-16).

Spółka UMO z Zielonki otrzymała zamówienia na cztery z pięciu części postępowania (1,2,4 i 5) i dostarczy gestorowi 287 granatów jednodetonacyjnych (z opcją na dodatkowe 92) za 76 530,27 zł bez VAT, 373 sześciodetonacyjne za 124 507,77 zł bez VAT, 14 granatów treningowych wielokrotnego użytku za 783,59 zł bez VAT oraz 1293 dostosowanych do nich zapalników wymiennych za 93 575,70 zł bez VAT. Oddzielna umowa na czwartą część postępowania została podpisana z warszawską spółką Griffin Group Defence, która dostarczy 461 granatów dziewięciodetonacyjnych (z opcją na dodatkowe 50) za 207 168,79 zł bez VAT (Granaty dla JW GROM, 2018-10-18).

Obie spółki zostały zobowiązane do zrealizowana zamówienia do 20 grudnia 2018, a Komenda Główna Policji zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji do 60 dnia licząc od daty zawarcia umów (Kolejny Black Hawk dla Policji, 2018-11-20; Kamizelki kuloodporne dla Policji, 2018-09-20, Słoweńskie pistolety dla Policji, 2018-08-23).