30 kwietnia Lockheed Martin poinformował o przeprowadzeniu trzeciej z kolei (udanej) próby nowego rakietowego pocisku balistycznego dalekiego zasięgu na potrzeby programu amerykańskich wojsk lądowych (US Army) o kryptonimie PrSM (Precision Strike Missile).

Lockheed Martin może być niemal pewny zwycięstwa w programie PrSM po wycofaniu się w marcu jedynego konkurenta – spółki Raytheon Technologies / Zdjęcie: Lockheed Martin

Lockheed Martin może być niemal pewny zwycięstwa w programie PrSM po wycofaniu się w marcu jedynego konkurenta – spółki Raytheon Technologies / Zdjęcie: Lockheed Martin

Tak jak wcześniej, próba została przeprowadzona na poligonie rakietowym White Sands, w stanie Nowy Meksyk. Informacje o poprzednim testach opublikowano 10 grudnia 2019 i 10 marca 2020. Ponownie wykorzystano do tego wyrzutnię M1140 systemu artyleryjskiego M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). O ile w poprzednich chodziło o rażenie wyznaczonego obszaru na dosyć dużych odległościach (około 240 i 180 km), to tym razem sprawdzono jego możliwości na minimalnych dystansach (około 85 km, przy czym zasięg minimalny określono pierwotnie na 60 km) ((Lockheed Martin testuje pocisk balistyczny, 2019-12-11)).

Komunikat podkreśla, że próba miała na celu wygenerowanie dużych naprężeń kadłuba pocisku w locie na krótkim dystansie, co w praktyce oznacza wystrzelenie go po trajektorii stromotorowej. Według producenta, pocisk precyzyjnie raził cel, a jego głowica bojowa osiągnęła założoną siłę rażenia.

Próba była także zwieńczeniem fazy analityczno-koncepcyjnej i doskonalenia technologii (Technology Maturation and Risk Reduction, TMRR). Teraz Lockheed Martin najprawdopodobniej otrzyma zlecenie na kontynuację prac w fazie produkcyjno-inżynieryjnej (Engineering & Manufacturing Development, EMD). Zostaną przeprowadzone trzy kolejne testy: sprawdzające maksymalny zasięg rażenia oraz salwa dwóch pocisków.

Pewność Lockheeda wynika z tego, że 25 marca 2020 jedyny konkurent – spółka Raytheon Technologies wycofała się z dalszej rywalizacji ze swoim pociskiem DeepStrike. Przetestowano jedynie głowicę bojową, a próba pocisku w locie była odkładana z powodu wypadku podczas prac (Próba głowicy DeepStrike, 2019-05-24).

Wcześniej, w lutym 2020 pojawił się projekt budżetu US Army na rok fiskalny 2021. Zawarto w nim plan zakupu 1018 pocisków PrSM za ponad 1 mld USD (4,16 mld zł) (Tysiąc pocisków PrSM dla US Army, 2020-02-16).

PrSM zastąpi wprowadzone w latach 1970. pociski MGM-140A/M39 i MGM-140B/M39A1 ATACMS (Army TACtical Missile System) o zasięgu do 300 km. Zostanie zintegrowany w pierwszej kolejności z wyrzutniami M142 HIMARS (2 pociski na wyrzutnię), a także ma być dostosowany do wyrzutni gąsienicowych M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), ale po ich modernizacji do standardu M270A2 (4 pociski). Program PrSM jest częścią szerszej inicjatywy modernizacji artylerii o kryptonimie Long-Range Precision Fires (LRPF), która otrzymała wysoki priorytet (Modernizacja M270, 2019-04-24).

Po wycofaniu się USA z układu INF (Treaty on Intermediate-range Nuclear Forces) 2 sierpnia 2019, nie obowiązuje już zakaz wprowadzania pocisków o zasięgu większym niż 499 km. Według najnowszych informacji, zasięg PrSM to faktycznie 550 km, na co wskazują obliczenia Lockheeda.